Radon – Skal villaejere og håndværkere forholde sig til det?

Radon – Skal villaejere og håndværkere forholde sig til det?

Radon er yderst sundhedsskadeligt. Den radioaktive gas er hvert år medvirkende til, at 300 danskere får konstateret lungekræft og ca hvert femte hjem har et for højt niveau af radon i indeklimaet.

Skrevet af Niels Søndergaard, Ret&Råd Hinnerup

Hvad er Radon?

Radon er en naturligt fremkommende radioaktiv luftart, som findes i jorden under os – og som kan ophobes i vores huse. Utætheder i boligkonstruktionen og et dårligt indeklima kan betyde høj koncentration af radon i dit hjem, som kan være yderst sundhedsskadeligt selv i små doser og øge risikoen for lungekræft - Radon kan hverken lugtes, ses, føles eller smages.

Det kan koste dyrt

Radon forekommer naturligt i jorden, det lugter ikke og trænger ind i vores huse via revner og sprækker. Det kan trænge op gennem alle jordbundstyper, men nogle områder i landet er hårdere ramt end andre.

I sandede jorde er sandsynligheden for at finde et hus med forhøjet radonindhold lille. Mens Bornholm er det sted, hvor man har størst sandsynlighed for at finde et hus, der har forhøjet radonindhold fordi der er klippegrund.

For de heldigste kan det være helt gratis at komme af med radon. Men er niveauet så højt, at det kræver ombygning af husets gulve eller installation af et særligt radonsug, så kan regningen løbe op i flere tusinde kroner.

Hvor er problemet størst

  • Etplanshuse, opført før 1998 har større risiko for at have høje koncentrationer af radon, da det kan trænge direkte op i huset
  • Kældre har ofte et højt indhold af radon, da de er tæt på jorden. Det er derfor en god idé at måle radon niveauer i kælderrum, der bliver brugt til længere ophold såsom kontor eller værelser til beboelse.
  • Utætheder i konstruktion mod jorden kan gøre det lettere for radon at komme ind i dit hjem.

Vil du have målt luftens indhold af radon, kræver det to måneders målinger og det skal være i fyringssæsonen hvor det er koldt udenfor og varmt inde.

Hvad kan man selv gøre:

Sørg for at lufte grundigt ud og for en god ventilation baseret på:

  • Oplukkelige vinduer og døre
  • Naturlig ventilation med aftrækskanaler i bad og køkken samt udeluftventiler i alle øvrige rum
  • Mekanisk udsugning i bad og i køkken – fx i form af emhætte med aftræk til det fri
  • Mekanisk ventilation med både udsugning og indblæsning. 

Jo flere af ovenstående ventilationsmetoder, der anvendes, jo bedre resultat opnås.

Hvordan finder man ud af om radon niveauet er for højt:

Det mest brugbare resultat får man med nogle små målebokse, kaldet radondosimetre. Det er en lille cirkelformet måleenhed, som kan købes på nettet. De skal placeres mindst 2 steder i huset og gerne hvor man opholder sig mest, som f. eks. i soveværelset og i stuen. Radonmålerne vil registrere mængden af radon i luften, det måles i Bq/m³. Bq er en forkortelse for Becquerel.

Radonmålerne skal måle i mindst 60 dage, før de sendes retur til aflæsning. En radonmåling koster typisk mellem 1.000 og 2000 kroner. 

Resultatet af radonmålingen

Er målingen under 100 Bq/m³

Så behøver du ikke bekymrer dig så meget, men husk at lufte ud 2 gange om dagen, det er godt for indeklimaet.

Er målingen mellem 100-200 Bq/m³ 

Så er niveauet for højt. Udluftningen skal forbedres, eventuelle revner i fundamentet tætnes, utætheder i rørgennemføringer og alle andre steder, hvor radon kan sive ind skal tætnes. Er det ikke nok kan det være nødvendigt med andre tiltag, f.eks. Radonsug. 

Er målingen over 200 Bq/m³

Så er niveauet alvorligt højt. Omfattende tiltag skal til, f.eks. Radonsug. 

Hvad med håndværkerne

Det er ikke alle håndværkere der er klar over, at radonsikringer er et lovkrav, og det er de færreste der leverer en rapport over radonniveau i deres byggerier. Men der kommer mere og mere fokus på problemet med radon og det må forventes, at håndværksmestre og Byggefirmaer vil blive konfronteret med spørgsmål til radonsikring og hvordan man bedst muligt sikrer sig som boligejer, såvel i eksisterende byggeri som i nybyggeri.

Fakta: 

  • Siden 1998 har det været et krav til småhusbyggeriet, at konstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttætte - blandt andet for at holde radonniveauet under myndighedernes anbefaling.
  • I 2010 blev der indført skærpede krav i bygningsreglementet om, at mængden af radon indendørs ikke overstiger 100 Bq/m3. Skærpelsen følger Verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger.

Vil du vide mere om radon kan jeg henvise til sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

Har du spørgsmål til emnet, artiklen eller har du brug for hjælp? Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat i dag.

}