Emner:

Rådgivning ved køb af ejerbolig

Advokaterne hos Ret&Råd København bistår med køb og berigtigelse af køb af huse, ejerlejligheder, sommerhuse og ideelle anparter af ejendomme.

Vi sikrer, at du ved hvad du køber, kender ejerbolig forhold, vi afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål og sikrer, at handlen bliver gennemført på de bedst mulige vilkår.

Vores køberrådgivning ved køb af ejerbolig (standardpakke) omfatter:

 • Gennemgang af handlens dokumenter
 • Vurdering af aktuelle og potentielle risici
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Varetagelse af dialog med handlens aktører (ejendomsmægler/sælger, pengeinstitutter mv.)
 • Løbende rådgivning fra sagens opstart og indtil handlen er endelig og sagen er afsluttet
 • Oplysning om behovet for samejekontrakt, ægtepagt, testamente, mv.

Herudover tilbyder vi blandt andet:

 • Håndtering af ejerforeningssikkerhed, herunder debitorskifte og forhøjelse af ejerpantebreve
 • Udarbejdelse og tinglysning af ejerpantebreve
 • Sletning og/eller tinglysning af servitutter
 • Udfærdigelse af lejekontrakter
 • Udfærdigelse af samejeaftaler
 • Rådgivning om forældrekøb
 • Rådgivning om mangler