Emner:

Rådgivning ved køb af andelsbolig

Ret&Råd Advokater København bistår med rådgivning ved køb af andelsboliger, herunder lejligheder, rækkehuse, aktieboliger, mv.

Vi sikrer, at du ved hvad du køber, kender andelsboligens forhold, vi afklarer eventuelle tvivlsspørgsmål og sikrer, at handlen bliver gennemført på de bedst mulige vilkår.

Vores køberrådgivning (standardpakke) omfatter:

  • Gennemgang af handlens dokumenter
  • Vurdering af aktuelle og potentielle risici, herunder vurdering af foreningens økonomi, låneforhold mm.
  • Varetagelse af dialog med handlens aktører (ejendomsmægler/sælger, andelsboligforening/administrator, pengeinstitutter mv.)
  • Løbende rådgivning fra sagens opstart og indtil handlen er endelig og sagen er afsluttet
  • Oplysning om behovet for samejekontrakt, ægtepagt, testamente, mv.

Herudover tilbyder vi blandt andet:

  • Sletning og/eller tinglysning af servitutter
  • Udfærdigelse af lejekontrakter
  • Udfærdigelse af samejeaftaler
  • Rådgivning om forældrekøb
  • Rådgivning om mangler

Kontakt Ret&Råd for rådgivning ved køb af andelsbolig (Lejlighed, Rækkehus, Aktiebolig mv.)