Puma vinder sag om deres varemærke

Puma vinder Fashion-sag

Puma vandt for nyligt en sag om beskyttelse af Pumas katte-mærke, selvom konkurrenten havde haft held med at overbevise EU-varemærkemyndigheden om, at deres varemærke ikke kunne forveksles med Pumas.

Skrevet af advokat Nicholas Ørum Keller, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Puma-konkurrenten, Sinda, havde haft held med at overbevise EU-varemærkemyndigheden om, at deres varemærke ikke kunne forveksles med Pumas, fordi konkurrentens varemærke bestod af flere dyrekroppe. 

Puma sagde, at konkurrentens mærke skulle nægtes registrering, fordi mærkerne kunne forveksles af forbrugeren. 

Puma fremhævede, at der var tale om et springende dyr, der havde klare fællestræk ved bl.a. mave, for- og bagben + der er tale om sorte silhuetter, se reglen i EU-varemærke regulativ art. 8, stk. 1 (b).

Puma klagede til EU-domstolen over EU-varemærkemyndighedens afgørelse og endte med at vinde sagen. 

Domstolen fastslog, at mærkerne skulle opfattes som et hele, og ikke kun med fokus på forskelle i mærkerne.

Puma investerer mange penge i sit brand, og sagen viser, at det kan betale sig at forsvare sine kendetegn ved højeste instans.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning, så er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Nicholas Ørum Keller, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve, mail: nik@ret-raad.dk, telefon: +45 46 30 46 82.