7 gode råd til sikring af privatøkonomien, når coronakrisen truer virksomheden

7 gode råd til sikring af privatøkonomien, når coronakrisen truer virksomheden

Hvordan skal du forholde dig, hvis coronakrisen presser både virksomheden såvel som privatøkonomien? Her er 7 gode råd.

Skrevet af advokat Henriette Lyhne, Ret&Råd Randers

En bred vifte af tiltag skal sikre at danske virksomheder ikke skal gå under i kølvandet af coronakrisen. Det er håbet ,at disse tiltag vil betyde, at langt de fleste virksomheder vil komme godt igennem lukkeperioden og den efterfølgende tid. Men for nogle ejere af såvel store som små virksomheder kan det give anledning til bekymring, at det på nuværende tidspunkt ikke fuldtud er muligt at vurdere, i hvilket omfang krisen vil få indflydelse på mere private spørgsmål som:

  • Hvad betyder det for min privatøkonomi, hvis min virksomhed ikke kan overleve?
  • Hvad betyder det for min ægtefælles økonomi, hvis min økonomi bryder sammen?
  • Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mine private og mit firmas skatteforpligtelser?

Forhåbentlig overlever din virksomhed. Der er god hjælp at hente hos rådgivere såsom revisorer og advokater, som f.eks. kan hjælpe dig med en rekonstruktion af virksomheden. Hvis det ikke lykkes for en virksomhed at overleve, sker det nogen gange, at virksomheden eller ejeren bliver erklæret konkurs. Andre gange lukker virksomheden blot. Hvis ejeren hæfter for virksomhedens gæld, kan ejeren søge gældssanering, mens konkurssagen er i gang ved skifteretten. Det er en stor fordel at søge en såkaldt konkursgældssanering. Så skal man kun afdrage på sin gæld i tre år, og man kan endda søge gældssanering, selvom man endnu ikke har fundet et nyt job efter konkursen.

Hæfter min ægtefælle for min gæld?

Din ægtefælle eller samlever hæfter som udgangspunkt ikke for din gæld, medmindre han eller hun har skrevet under over for f.eks. banken eller kreditforeningen. Der gælder dog særlige regler om ægtefællens hæftelse for skat.

Måske overvejer du, om det kan være en ide, at din ægtefælle fremover skal være ejer af jeres bolig eller sommerhus, så I ikke mister dette. Du skal imidlertid være opmærksom på, at en overdragelse kan risikere at indeholde et gaveaspekt. Hvis din ægtefælle anses for at have fået en gave af dig, f.eks. et sommerhus, skal du og din ægtefælle, for at undgå at gaven bliver tilsidesat, bevise, at du var og forblev solvent (betalingsdygtig) og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække dine forpligtelser. Det er helt afgørende at søge rådgivning forud for denne type dispositioner, da du uforvarende kan bringe både dig selv og din ægtefælle i vanskeligheder, hvis du foretager dig såkaldt omstødelige dispositioner.

7 gode økonomiske kriseråd

Sammenfattende er det vigtigste for dig, at du i en usikker tid ikke foretager dig noget, som du senere vil kunne blive bebrejdet, og som vil kunne spænde ben for en god ordning med dine kreditorer eller for en gældssanering. Her er følgende gode råd:

  • Søg rådgivning – hos nogen der har erfaring med rekonstruktion, konkurs eller gældssanering.
  • Lad være med at lave hovsaløsninger. Det kan vise sig at være forhindrende for dig i fremtiden, at du har valgt nemme, men uigennemtænkte løsninger.
  • Invester evt. i virksomheden for at den kan overleve – men vær påpasselig med at foretage køb eller låneoptagelse i privatlivet. Det kan blive bebrejdet dig efterfølgende, hvis du ønsker en ordning eller en gældssanering med dine kreditorer.
  • Pas på med, at du ikke laver såkaldt systematisk oparbejdet gæld til det offentlige. Det ses der på med kritiske øjne.
  • Sæt dig ikke dyrt med husleje, bil, privatskole og lignende. Dine faste udgifter må ikke overstige det rimelige.
  • Lad være med at stille nogle kreditorer bedre end andre.
  • Lad være med f.eks. at give arveafkald efter dine forældre til fordel for dine børn eller på anden måde ”indrette” dig på, at du skal have gældssanering.

Ret&Råds advokater er klar til at rådgive virksomheder såvel som private, der måtte være ramt af coronakrisen. Find din og kontakt lokale advokat på vores hjemmeside.