den gode kontrakt

Den gode kontrakt

Har vi en aftale? - eller smuldrer kontraktens beskyttende rammer ved første konflikt?

Dansk ret har aftalefrihed - men kan du være sikker på, at du har en aftale, og at den indeholder det du ønsker?

Udgangspunktet i dansk ret er, at man frit kan aftale, hvad man vil. En mundtlig aftale er lige så bindende for parterne som en skriftlig. Den er bare meget sværere at bevise. Derfor bør aftaler af bevismæssige grunde altid indgås skriftligt.

Før du indgår aftale

Inden indgåelsen af større aftaler er det praktisk at lave en A4-side med en beskrivelse af formålet med aftalen. Endvidere er det vigtigt at tage stilling til alle de problemer du kan forestille dig som kan opstår i forbindelse med aftalen – det kan være af menneskelig, praktisk, teknisk og økonomisk art.

Endelige er det er vigtigt at gøre op med de økonomiske forudsætninger i aftalen – både dine egne og den anden parts forventede udgifter/indtægter.

I tilknytning til en aftale opstår et hav af spørgsmål som især aftaleloven hjælper til med at besvare som for eksempel: Hvornår er et tilbud bindende eller hvornår er en accept bindende?

Fortolkning

Der kan altid opstå uenighed om, hvordan en aftale skal kunne forstås. Der er nogle almindelige fortolkningsregler, domstolene kan "falde tilbage på" - og som undertiden godt kan være indbyrdes modstridende.

}