Ny planlov

Pensionister jubler over ny planlov

I starten af juni indgik et bredt flertal en aftale om ændring af planloven; og umiddelbart er der god grund til at glæde sig.

Aftalen indeholder initiativer inden for seks områder:

 1. Nye udviklingsmuligheder med fortsat bevarelse af kystnærhedszonen og øget fleksibilitet inden for strandbeskyttelseslinjen
 2. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion
 3. Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel
 4. Friere rammer, investeringer og administrative lettelser
 5. Almene boliger og byudvikling mv.
 6. Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme, produktion)

Overordnet er hensigten med ændringerne, at give kommunerne nye muligheder og langt større ansvar for den lokale planlægning og udvikling.

Hvis du er pensionist og du køber sommerhus nu, kan du formentligt omdanne sommerhusets status til helårsstatus og bo der lovligt året rundt.

Ny planlov giver plads til nye købere på sommerhusmarkedet

Aftalen indeholder blandt andet 2 ændringer vedr. benyttelsen af sommerhuse, som kan vise sig at glæde en stor del af befolkningen:

 1. Perioden for hvor længe pensionister skal have ejet et sommerhus før det kan omdannes til helårsbolig nedsættes fra 8 år til 1 år.
  Ændringen giver plads til en række helt nye spillere/købere på markedet, da det med 8 års reglen krævede, at man havde råd til at eje 2 boliger i 8 år, hvilket ikke økonomisk var muligt for en stor del af befolkningen.
 2. Sommerhusperioden udvides herudover fra 26-34 uger, således, at sommerhuset nu lovligt kan benyttes/udlejes i 8 uger mere om året til glæde for alle de eksisterende og fremtidige sommerhusejere.

Herudover indeholder planloven en lang række reguleringer der har til hensigt at gøre det nemmere for kommunerne og erhvervslivet at fremme udviklingen i byerne og på landet.

Aftalen forventes fremsat som lovforslag i oktober 2016 og man håber således, at de nye regler finder anvendelse fra januar 2017.

Hvis du er pensionist og du køber sommerhus nu, betyder det rent faktisk, at du formentligt allerede fra næste sommer kan omdanne sommerhusets status til helårsstatus og bo der lovligt året rundt.

Hvis man har en helårsbolig med friværdi og køber et billigt sommerhus, kan der altså være en del penge at hente.

 1. Uanset om du skal købe eller sælge, bør du altid sørge for have din advokat med undervejs!

Har du spørgsmål til køb eller salg af bolig kan advokatfuldmægtig Tina Møller kontaktes HER.