Pålagt afholdelse af ferie i opsigelsesperiode

Pålagt afholdelse af ferie i opsigelsesperiode

De sidste par år har vi i mange virksomheder oplevet, at det desværre har været nødvendigt at opsige medarbejdere.

I den typiske opsigelse står der, at den opsagte medarbejder skal afholde mest mulig ferie i henhold til ferielovens regler. Men hvad betyder det egentlig?

Man har som lønmodtager, hvis man er omfattet af ferieloven, ret til at afholde 25 feriedage i løbet af ferieåret. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Hvorvidt lønmodtageren har optjent feriepenge eller løn til 25 feriedage berører ikke lønmodtagerens ret til at afholde de 25 feriedage for egen regning.

Hovedferie

Loven siger som udgangspunkt, at 15 feriedage skal gives i sammenhæng, hvilket kaldes hovedferie. Denne hovedferie skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september.

Opsiger du en medarbejder, kan du pålægge medarbejderen at afholde hovedferie med 3 måneders varsel. Det er dog en betingelse, at hele medarbejderens hovedferie kan afholdes inden udløbet af opsigelsesvarslet.

Har medarbejderen et opsigelsesvarsel, der er 3 måneder, og du opsiger medarbejderen i slutningen af en måned, kan du ikke pålægge din medarbejder at afholde hovedferien i opsigelsesperioden. Dette gælder uanset, du på opsigelsestidspunktet allerede havde aftalt med din arbejdstager, at ferien skulle holdes.

Opsiger du imidlertid din medarbejder i starten af en måned giver du reelt næsten 4 måneders varsel. I en sådan situation, hvor opsigelsesvarslet er på minimum 3 måneder og 3 uger, kan du pålægge din medarbejder at afholde sin hovedferie, da både hovedferien (de tre ugers ferie) og de 3 måneders opsigelsesvarsel kan være indeholdt i det reelle opsigelsesvarsel. Det forudsætter naturligvis, at hovedferien kan varsles til afholdelse indenfor perioden 1. maj til 30. september.

Restferie

Udover de 15 dages hovedferie, har lønmodtageren ret til yderligere 10 dages ferie, som kaldes restferie. Restferien kan lønmodtageren kræve afholdt med 5 sammen-hængende dage – såfremt lønmodtageren har så mange restferiedage tilbage.

Afholdelse af restferie kan varsles med 1 måneds varsel. Er lønmodtagerens opsigelsesvarsel minimum end 1 måned og 2 uger, kan du altid pålægge din medarbejder, at afholde restferie.

Har din medarbejder mindre end 10 restferiedage tilbage kan du alene pålægge din medarbejder at afholde feriedagene, hvis antallet af feriedage kan være indeholdt i den del af opsigelsesvarslet, der overstiger 1 måned.

Er din medarbejders opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder og 3 uger, kan du på-lægge din medarbejder at afholde både hovedferie og restferie, hvis hovedferien som nævnt kan varsles afholdt inden for perioden 1. maj til 30. september.

Som arbejdsgiver bør du derfor nøje overveje tidspunktet for en eventuel opsigelse, da det kan forstyrre den lagte ferieplan, ligesom du kan risikere, at du skal betale feriegodtgørelse til den opsagte medarbejder uanset, medarbejderen normalt ville have holdt ferie i en belejlig periode, hvor sommerheden måske alligevel ville have sat tempoet i stå…

Dette er blot en ud af mange problemstillinger, der kan opstå ved afskedigelse af medarbejdere

Kontakt din lokale rådgiver hos Ret&Råd Advokater, hvis du har brug for rådgivning omkring mulighederne for og konsekvenserne af en afskedigelse af en medarbejder.