Overvejer du et generationsskifte i din virksomhed?

Overvejer du et generationsskifte?

Uanset om generationsskiftet skal ske gradvist i levende live, eller det først skal effektueres ved død er planlægning og tidsmæssig omtanke vigtigt.

Går du og overvejer et generationsskifte?

Overvejer du et generationsskifte, er det vigtigt at gøre sig klart, at der ikke blot skal fokuseres på de rent virksomhedsmæssige forhold, herunder selskabsform, skat og ansættelsesret. Men at du også skal tænke på de privatretlige regler om bo og gaveafgift, arv, successionsrækkefølger mv.

Overordnet siger man, at et generationsskifte bør gennemgå 5 faser:

  • Afklaring af ejers ønsker til generationsskiftet
  • Forberedelse af salg
  • Find overtager af virksomheden
  • Forhandlingerne omkring generationsskiftet
  • Selve overdragelsen (Closing)

Det er ofte fornuftigt allerede under afklaringsprocessen at kontakte en rådgiver med henblik på et optimalt forløb.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Virksomhedsoverdragelse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers