Samværsforælderens ret til samvær bortfalder kun efter aftale eller efter afgørelse fra Familieretshuset/Familieretten

Samværschikane

Samværsforælderens ret til samvær bortfalder kun efter aftale eller efter afgørelse fra Familieretshuset/Familieretten. Det betyder, at bopælsforælderen ikke uden videre kan varsle afholdelse af feriesamvær i samværsforælderens samværsperiode med barnet. Bopælsforælderen skal ansøge Familieretshuset om afholdelse af ferie uden for de sædvanlige ferieperioder.
Familieretshusets frist for at træffe en afgørelse om kontaktbevarende samvær er på tre uger i de tilfælde, hvor der ikke er grund til at tro, at det ikke vil være i barnets tarv at have kontakt til samværsforældrene.

Den forælder, som har fået fastsat samvær ved en midlertidig afgørelse, behøver ikke på ny at ansøge om at få fastsat samvær, da det midlertidige samvær fortsætter. Den midlertidige afgørelse vedrørende samværet bortfalder således først, hvis der træffes en endelig afgørelse om samværet i Familieretshuset eller indgås aftale mellem parterne.

For at sikre samværsforælderen imod aflysning af samvær, er der en regel om automatisk fastsættelse af erstatningssamvær. Reglen er formuleret således, at samværsforælderen i ugen efter, at det sædvanlige samvær har været aflyst, uden videre får samvær til erstatning af det aflyste. Der skal således ikke ansøges, men samværsforælderen skal i umiddelbar tilknytning til aflysningen meddele bopælsforælderen, at der ønskes erstatnings-samvær.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn og samvær kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Broksø, Ret&Råd København