Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse

Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger

Sommeren står for døren, og mange sommerhusejere har formentlig allerede indgået aftaler om udlejning af sommerhuset til gæster fra ind- og udland i de kommende måneder. Både for nye og gamle sommerhusejere kan udlejning give en ekstra indtægt, som kan være med til at dække udgifterne ved at eje sommerhuset og forsøde tilværelsen.

Højere bundfradrag til sommerhusejere

Folketinget vedtog den 11. maj 2010 en forhøjelse af bundfradraget for indkomst ved sommerhusudlejning.

Sommerhusejere kan vælge imellem to metoder ved den skattemæssige opgørelse af deres sommerhusindtægter enten "Den Regnskabsmæssige Metode" eller "Bundfradragsmetoden".

To metoder til opgørelse af indkomst ved sommerhusudlejning

Der består to metoder for opgørelse af den skattemæssige indkomst ved privates udlejning af sommerhuset, og der er ved opgørelsen af det første års regnskab valgfrihed imellem de to metoder. Lejeindtægten består af selve lejen samt indtægter for forbrugsafgifter. 

1. Bundfradragsmetoden

Ejeren kan vælge at trække (nu) kr. 10.500,- (2016) fra bruttolejeindtægten og herefter fratrække yderligere 40 pct. af den reducerede lejeindtægt. Resten beskattes. Man får som ejer af sommerhuset fuldt bundfradrag, uanset om man køber eller sælger boligen i løbet af året. 

Lejer man ud gennem et udlejningsbureau er de første 21.000 (2016) skattefri.

Man får ikke fradrag for de faktiske udgifter, da fradraget på 40% efter bundfradraget dækker samtlige udgifter ved udlejning. 

2. Den Regnskabsmæssige Metode

Efter denne metode kan ejeren vælge at fratrække de faktiske udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar, foretage afskrivninger samt trække ejendoms-skatter og direkte udgifter ved udlejningen fra. De direkte udgifter kan f.eks. være bureau, annoncering, lys, varme og vand.

Vedligeholdelse, afskrivninger, forsikringer og ejendomsskatter fradrages forholdsmæssigt i indkomsten efter udlejningsperiodens længde i forhold til kalenderåret. Resultatet af udlejningen kan dog ikke blive negativt.

Anvendes denne metode, skal ejeren ikke betale ejendomsværdiskat for de perioder, hvor huset har været udlejet.

Muligheden for at skifte beregningsmetode

Første gang sommerhusindtjeningen skal opgøres i skattemæssig forstand, kan ejeren frit vælge, hvilken af de to metoder, der ønskes anvendt.

Vælger man imidlertid at begynde med den regnskabsmæssige metode, kan man efterfølgende ikke skifte til bundfradragsmetoden. Omvendt er det muligt, til enhver tid, at skifte fra bundfradragsmetoden til den regnskabsmæssige metode.

Hvis flere ejere i fællesskab ejer og udlejer et sommerhus, kan hver enkelt medejer, uafhængigt af de øvrige ejere, frit vælge metode. Ejer man flere sommerhuse, kan det for hvert sommerhus besluttes hvilken metode der skal anvendes for det enkelte hus.

Husk at selvangive lejeindtægten

Sommerhusudlejning sker typisk via forskellige bureauer, der på vegne af den private sommerhusejer formidler udlejningen. Hvis bureauet skal foretage indberetning til SKAT skal man huske at indgå særskilt aftale herom med bureauet. 

SKAT har i flere medier tilkendegivet, at uoplyste indtægter fra sommerhusudlejningen for tiden er i skattemyndighedernes søgelys og nyder særlig stor opmærksomhed i medierne.

Søg kompetent rådgivning om sommerhuskøb og udlejning

Faldgruberne er mange for den uerfarne sommerhuskøber og -udlejer. Derfor anbefales det altid, at alliere sig med en kyndig advokat i god tid inden der skrives under på en købsaftale for et sommerhus, eller man vælger at leje sit sommerhus ud gennem udlejningsbureau.

Hvis det er absolut nødvendigt at skrive købsaftalen under inden man får rådgivning fra sin advokat, skal man sikre sig at der er et forbehold i købsaftalen om advokat-godkendelse. 

Derved sikres, at der ikke opstår konflikter med køber og sælger af sommerhuset, eller senere imellem ejeren og udlejningsbureauet omkring de indgåede aftaler.

Kontakt  

Hos Ret&Råd Advokater har vi mange års erfaring med handel af fritidsboliger. Spørgsmål og henvendelser vedrørende Bolig herunder Køb af bolig kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.