Skilsmisse

Nye regler om skilsmisse

Den 1. juli 2013 trådte de nye regler for umiddelbare skilsmisser i kraft. Med de nye regler er det muligt, hvis parterne er enige herom, at gennemføre skilsmissen uden foregående separation, hvilket loven ellers krævede efter de tidligere gældende regler.

Efter de tidligere regler om skilsmisse skulle parterne have været separeret 6 måneder inden skilsmissen, uanset om parterne var enige herom. Efter udløbet af de 6 måneder kunne hver af parterne anmode om skilsmisse. Efter de nye regler gælder der ikke længere noget krav om 6 måneders forudgående separation, hvis parterne er enige om skilsmissen. Paterne kan således anmode Statsforvaltningen om skilsmisse, umiddelbart efter de bliver enige om at skulle skilles.

De tidligere regler tillod umiddelbare skilsmisser ved utroskab, vold, bigami, børnebortførelse og efter 2 års adskillelse som følge af uoverensstemmelse. Disse umiddelbare skilsmissegrunde er fastholdt, hvorfor umiddelbar skilsmisse stadig kan forlanges i disse tilfælde.

Samtidig ændres reglerne for de tilfælde, hvor parterne ikke er enige om skilsmisse. Efter de tidligere gældende regler kunne en af parterne ensidigt forlange skilsmisse efter 12 måneders forudgående separation. Efter de nye regler kræves der kun 6 måneders forudgående separation, før en af parterne kan kræve skilsmisse.

Bliver ikke automatisk skilt efter 6 måneder

Det er vigtigt at være opmærksom på, at parterne ikke automatisk bliver skilt efter udløbet af de 6 måneder. Skilsmisse kræver, at der sendes en anmodning herom til Statsforvaltningen. Vælger parterne først at forsøge med separation, kan parterne, hvis de er enige om dette, til enhver tid vælge at gennemføre en umiddelbar skilsmisse.

Er parterne uenige om vilkårene for en separation, skal der afholdes vilkårsforhandling i Statsforvaltningen, hvor parterne vejledes og reglerne gennemgås. Selvom parterne er enige om vilkårene, kan parterne vælge at anmode om vilkårsforhandling, hvis parterne ønsker den vejledning, der gives under sådanne et møde. Når parterne ikke til enighed på mødet, skal sagen behandles ved byretten, som herefter bestemmer vilkårene for separationen/skilsmissen.

Gebyr på 1.000 kr. 

Tidligere var et møde i Statsforvaltningen gratis, men med de nye reglers ikrafttræden koster det nu et gebyr på 1.000 kr. for vilkårsforhandlinger. Ved skilsmisse skulle der tidligere betales et gebyr på 500 kr., mens en separation var gratis. Efter de nye regler koster såvel skilsmisse som separation nu et gebyr på 900 kr. Så snart Statsforvaltningen modtager anmodningen om skilsmisse, samt det ovennævnte gebyr på 900 kr. (1.900 kr. hvis parterne ønsker vilkårsforhandling), vil Statsforvaltningen starte din sag op, og parterne vil, hvis de er enige, umiddelbart herefter modtage en bevilling fra Statsforvaltningen.

Er man i tvivl om de nye regler og/eller konsekvenserne af disse, bør man søge juridisk rådgivning, idet undladelse heraf kan have uventede konsekvenser for fremtiden.