Nye regler gør det dyrere at gennemføre et generationsskifte

Skattereglerne for generationsskifte i aktieselskaber er pr. 5. februar 2015 blevet ændret, så det nu bliver dyrere for ejerne at gennemføre et generationsskifte.

Tidligere gav formueskattekursen mulighed for at værdiansætte sine unoterede aktier meget lavt for på den måde at mindske skatten, når aktier arves eller gives som gave.

Denne formueskattekurs er nu ophævet, hvilket betyder, at aktier skal beskattes af deres reelle værdi.

Hvem rammes af denne lovændring?

Formueskattekursen ophæves med fremadrettet virkning fra den 5. februar 2015. Allerede gennemførte dispositioner bliver ikke berørt. Det er således kun virksomhedsejere, der står til at skulle overdrage deres aktier ved arv eller gave, som bliver berørt.

Hvilke aktier er omfattet?

Det er de såkaldte unoterede aktier, som nu skal værdiansættes anderledes. Det gælder især, når der er tale om aktier i selskaber med immaterielle aktiver, f.eks. goodwill eller varemærkerettigheder.

Hvordan skal kursen nu udregnes?

Aktier og obligationer, der er børsnoterede, ansættes til kursværdien svarende til den noterede kurs på det for skatte- og afgiftsberegningen afgørende tidspunkt. Værdiansættelsen for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi.

En gaves værdi skal fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelse. Parterne er bundet af den værdiansættelse, som de har anført i en gaveanmeldelse. SKAT kan dog som efterprøvende myndighed ændre værdiansættelsen, hvis den anførte værdi ikke svarer til det overdragnes handelsværdi på gavetidspunktet.

Hvad hvis jeg ønsker at forære mine børn aktier?

Der kan stadig overdrages aktier til ens børn efter de almindelige gaveregler.

Skal du overdrage din virksomhed og har brug for rådgivning til at komme bedst muligt igennem det? Så kontakt advokat Poul Erik Andersen pea@sundhuset.dk