Nye krav til boligkøberes økonomi

Nye krav til boligkøbernes økonomi

1. november 2015 trådte boligmarkedets nye 5% regel i kraft, og fra da af skulle alle boligkøbere selv finansiere fem procent af boligprisen. Initiativet blev taget for at lægge en dæmper på de stigende priser på boligmarkedet i storbyerne og dermed et forsøg på at forebygge en ny boligboble i Danmark.

Skrevet af Ret&Råd Hinnerup

Begrænset effekt indtil videre

Hvis man allerede har en bolig, så har man typisk en friværdi, og har derfor ikke noget problem med at finde de fem procent i udbetaling. Ændringen har primært ramt de førstegangskøbere, der ønsker at købe en bolig i København eller Århus, hvor priserne er højest.

Besparelsen ved en eventuel afdragsfrihed og en variabel rente på realkreditlånet skal dog som hovedregel fuldt ud anvendes til afvikling af anden boliggæld eller øvrig gæld i pengeinstituttet.

Er man til gengæld førstegangskøber i en mindre kommune, så er boligerne forsat så billige, at det ikke er noget problem at skulle udbetale 5%.

Initiativet rammer altså kun en snæver gruppe, og derfor har det ikke påvirket boligpriserne i et omfang, der er nok til at afværge en boligboble.

Reglerne strammes endnu mere

Da effekten har været så begrænset, har det været nødvendigt at stramme reglerne endnu mere. Derfor skal boligkøbernes økonomiske formåen nu også vurderes ud fra, om de kan betale et fast forrentet lån med afdrag på minimum 4 %, hvor det hidtil har været 3% der har været lagt til grund.

Boligkøberne har fortsat mulighed for at vælge et lavere forrentet lån, eller et lån med variabel rente, hvis rådighedsbeløbet på bevillingstidspunktet er tilstrækkeligt, ud fra ovennævnte vurdering.

Besparelsen ved en eventuel afdragsfrihed og en variabel rente på realkreditlånet skal dog som hovedregel fuldt ud anvendes til afvikling af anden boliggæld eller øvrig gæld i pengeinstituttet.

Målet er, at formuen bliver positiv inden for en femårig periode.

Reglerne gælder ikke forældrekøb

Forældrekøb er undtaget fra kravene, og der lægges også op til, at banker og realkreditinstitutter godt må bøje reglerne, hvis de finder det nødvendigt, men de må dog ikke afvige reglerne mere, end at kravene til soliditet bevares.

Mange førstegangskøbere vil reelt være forhindret i at købe boliger af en vis størrelse og kvalitet i Aarhus og København, og de tvinges således ud i forstadskommunerne. Det kan så være medvirkende til en stigning i boligpriserne i disse områder.