Nye AB bestemmelser på vej for Byggeriets aftaler

Nye AB bestemmelser på vej for Byggeriets aftaler

Et revideret AB system bliver sendt i høring i løbet af januar 2018. De reviderede AB standardbestemmelser forventes vedtaget i maj 2018. Derfor skal du som bygherre rådgiver eller entreprenør forberede dig på ændringerne.

Skrevet af advokat Ole Krabbe, Ret&Råd Silkeborg

Byggeriets aftaler AB 92, ABR 89 og ABT 93

AB systemet har en lang historie bag sig. De første sæt standardvilkår for byggearbejder stammer tilbage fra 1800 tallet og er jævnt hen blevet fornyet med mellemrum. Og nu er en ny fornyelse på trapperne. En revideret version af AB 92 forventes at træde i kraft i maj måned 2018. AB Systemet består af:

ABR 89

ABR 89 som er almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand.  ABR 89 benyttes typisk ved aftaler mellem en bygherre og hans rådgiver, der som oftest vil være arkitekt og ingeniør.

AB 92

AB 92 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge og Anlægsvirksomhed – anvendes ved aftaler mellem entreprenør og bygherre, mellem hovedentreprenør og underentreprenør etc.

ABT 93

ABT 93 – Almindelige betingelser for Totalentreprise anvendes ved aftaler mellem bygherren og en totalentreprenør hvor der typisk udover udførelse af entreprise endvidere indgår et element af projektering.

Det er frivilligt, for parterne i et entrepriseretligt forhold, om man som en del af den kontrakt man indgår ønsker at gøre AB til en del af aftalen. Men i langt de fleste tilfælde er det en god idé at sørge for, at AB indgår da der hermed er taget stilling til hvordan man skal forholde sig igennem byggeriets forskellige faser og ved at en stor del af  ”aftalegrundlaget” ligger fast.

Når AB er vedtaget er der således taget stilling til hvordan man skal forholde sig med sikkerhedsstillelse og forsikring. Der er taget stilling til - et langt stykke hen ad vejen - hvordan, hvornår og i hvilken kvalitet en ydelse skal leveres.  Der er taget stilling til hvordan bygherren skal betale og under hvilke omstændigheder han har lov til at tilbageholde en del af entreprisesummen Der er taget stilling til hvornår et byggeri er forsinket og tilrettelagt en procedure for hvordan overskridelser af tidsfrist og frister for aflevering håndteres. Der er taget stilling til hvad proceduren er ved arbejdets afslutning og aflevering, hvis der er mangler ved arbejde eller ydelsen og hvordan man forholder sig med garantier, 1 år gennemgang og 5 års gennemgang.

Det reviderede AB system vil blive sendt i høring i løbet af januar 2018 og efter en høringsperiode, der vil strække sig hen over foråret, forventes de reviderede AB standardbestemmelser vedtaget i maj 2018.   Bygherrer, rådgivere og entreprenører kan allerede nu begynde at forberede sig på, at man i løbet af 2018 skal begynde at bruge de ny AB bestemmelser. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Du kan også læse mere om Byggeriets aftaler i vores brochure.