Ny vurderingslov – får det betydning for forældrekøbslejligheder?

Ny vurderingslov – får det betydning for forældrekøbslejligheder?

Ny vurderingslov kan få betydning for forældrekøbslejligheder. De nye regler for vurdering af ejerboliger får betydning for salg af forældrekøbslejligheder til nærtstående.

Skrevet af Ret&Råd Hinnerup

Der vil, iflg. den nye vurderingslov der trådte i kraft den 1. januar 2018, ikke længere blive taget hensyn til ejerboligers udlejningsforhold, når ejendomsværdien skal fastsættes og det vil for mange af forældrekøbslejligheder betyde, at vurderingen i 2018 vil stige, med op til 50%. 

Endvidere må det forventes, at der generelt vil komme stigninger, idet vurderingerne bl.a. vil tage udgangspunkt i handelspriserne for området.

Går I med tanker om, at overdrage en forældrekøbslejlighed til jeres barn, er det værd at overveje, om det skal ske nu, inden de nye ejendomsvurderinger bliver offentliggjort.

15%-reglen og forældrekøbslejligheder:

Med den nye vurderingslov, der trådte i kraft den 1. januar 2018, vil der ikke længere blive taget hensyn til, om en ejerbolig beboes af ejeren eller er udlejet, når vurdering foretages den 1. september 2018. Hidtil har det været praksis, at boliger der er udlejet, herunder forældrekøbslejligheder har været ansat 50% lavere i ejendomsværdi.

Det vil sige, at alle de ejerlejligheder, der i dag er vurderet som udlejet kan forvente en stigning i ejendomsværdien med op til 50%. 

Eksempel 

Hvis en sådan lejlighed, eksempelvis har en offentlig ejendomsvurdering på 1 Mill., vil barnet kunne købe lejligheden til +/-15% og dermed i intervallet mellem kr. 850.000 til kr. 1.150.000.

Køber barnet lejligheden for 850.000 og bliver boende, så kan barnet senere sælge lejligheden til markedsværdien og den værdistigning der konstateres er skattefri, hvorimod forældrenes salg af lejligheden ville være skattepligtigt, da de ikke har boet i lejligheden i ejertiden

Men pas på!

15%-reglen kan være en simpel vej til at undgå beskatning af værdistigningen på en forældrekøbslejlighed, dog skal følgende iagttages:

  1. +/- 15%-intervallet må ikke fraviges. 
  2. Undersøg om lejligheden er vurderet som ”udlejet”. Er det tilfældet, vil reglen ikke kunne anvendes. 
  3. Der må ikke være indhentet en ejendomsmæglervurdering. Er der det, lægges denne vurdering til grund og reglen kan ikke påberåbes.  Højesteret har i en afgørelse fra 8. marts 2016 afgjort, at en nyere vurdering, fra f.eks. en ejendomsmægler er en særlig omstændighed, som medfører, at 15%-reglen ikke kan anvendes som udtryk for handelsværdien, da man har en anden, nyere og mere eksakt vurdering af handelsprisen i det nuværende marked.
  4. Barnet skal have til hensigt et bo i lejligheden, og der må således ikke indgås en formidlingsaftale om salg dagen efter, at lejligheden er overtaget eller for den sags skyld underskrives en salgsaftale
  5. Endelig skal man være opmærksom på, at når 15%-grænsen skal tages for pålydende, så gælder det ligeledes den belåning, som barnet i forbindelse med købet eller umiddelbart efter købet optager i boligen. 

Vil man være helt sikker på, at SKAT ikke efterfølgende tilsidesætter den aftalte overdragelsessum, så må det anbefales, at indhente et bindende svar fra SKAT, før der indgås en aftale, eller at tage et skatteforbehold med i aftalen og ikke mindst, at kontakte en advokat og revisor for rådgivning.

Fakta:

Som udgangspunkt er ejendomsvurderingen først bekendtgjort, når den er blevet meddelt direkte til parten af SKAT, fx pr. post, på selvangivelsen eller i årsopgørelsen. SKAT accepterer dog, at skatteyderen ved disse familieoverdragelser kan anvende den nye ejendomsvurdering, så snart vurderingen er lagt i Skattemappen. Skatteyderen kan dog anvende den gamle ejendomsvurdering, hvis skatteyderen ønsker det, indtil skatteyderen modtager den nye vurdering fx på selvangivelsen/årsopgørelsen eller som særskilt udsendt.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.