Ny standardlejekontrakt til beboelse

Ny standardlejekontrakt til beboelse

Som led i gennemførelsen af ændringerne i lejelovgivningen pr. 1. juli 2015, er der blevet autoriseret en ny standardlejekontrakt for beboelseslejemål. Den nye lejekontrakt hedder; typeformular A9 af 1. juli 2015. Det fremgår af lejekontraktens øverste højre hjørne.

Anvendelse

Standardkontrakten kan anvendes ved alle typer beboelseslejemål; lejlighed, andelsbolig, ejer-lejlighed, enkeltværelse og enfamiliehuse. Kontrakten kan også bruges ved fremleje.

Langt de fleste udlejere har hidtil benyttet den autoriseret lejekontrakt A8 fra 2001 i stedet for selv at udarbejde en individuel lejekontrakt.

Overgangsordning

Med virkning fra den 1. oktober 2015 ophører den gamle lejekontrakt A8 med at være autoriseret.

Som en midlertidig overgangsordning har man som udlejer siden 1. juli 2015 selv kunne vælge, om man ville benytte enten den gamle standardkontrakt A8 – eller den nye A9. Med virkning fra den 1. oktober 2015 ophører den gamle lejekontrakt A8 med at være autoriseret. Herefter er KUN den nye lejekontrakt A9 autoriseret.

Konsekvenser

Benytter en udlejer alligevel den gamle standardlejekontrakt efter den 1. oktober 2015 betyder det ikke, at lejeaftale er ugyldig, men i det omfang at der i lejekontrakten er indsat bestemmelser, der giver lejer ringere vilkår, end hvad der fremgår af lejelovgivningen, kan de ringere lejevilkår ikke gøres gældende af udlejer. Det kan eksempelvis være aftale om, at lejer påtager sig en udvidet vedligeholdelsespligt - eller at der aftales en årlig nettoprisindeksering af huslejen.

Det kan derfor blive en dyr fornøjelse for udlejer at anvende den forkerte standardlejekontrakt i fremtiden.

Du finder den nye lejekontrakt ved at google: Typeformular A9.

Lejelovgivningen er fuld af fælder og faldgrubber – søg derfor altid juridisk rådgivning hos R&R advokaterne, inden du som udlejer indgår en ny lejekontrakt med lejer.