Ny standardlejekontrakt til beboelse

Ny standardlejekontrakt til beboelse

Med den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2015, blev der samtidig autoriseret en ny standardlejekontrakt for beboelseslejemål. Den nye kontrakt hedder; typeformular A9. Det frarådes at udlejer anvender den gamle typeformular A8.

Anvendelse af typeformular A9

Standardkontrakten kan anvendes ved alle typer beboelseslejemål; lejlighed, andelsbolig, ejerlejlighed, enkeltværelse og enfamiliehuse. Kontrakten kan også bruges ved fremleje. 

Frem til den 30. juni 2015 skulle man som udlejer benytte den autoriseret lejekontrakt A8 fra 2001 – eller selv udarbejde en individuel boliglejekontrakt. 

Det kan dog ikke anbefales at forsøge sig med at lave sin egen hjemmegjorte lejekontrakt.

Konsekvenser

Ikke alle udlejere især ikke-professionelle udlejere, er ikke opmærksomme på, at ved nyudlejning skal udlejer i dag anvende A9-typeformularen.

Benytter en udlejer alligevel den gamle A8-lejekontrakt, betyder det ikke, at lejeaftalen bliver ugyldig. Men i det omfang at der i lejekontrakten er indsat bestemmelser, der giver en lejer ringere vilkår, end hvad der fremgår af lejelovgivningen, kan de ringere lejevilkår ikke fastholdes overfor lejeren. 

Det kan eksempelvis være aftale om, at lejeren påtager sig en udvidet vedligeholdelsespligt - eller at der aftales en årlig nettoprisindeksering af huslejen.

Det kan derfor blive en dyr fornøjelse for udlejer, hvis udlejer benytter en forældet lejekontrakt ved nyudlejning.

Du kan downloade den nye lejekontrakt ved at google: ”Typeformular A9”.

Lejelovgivningen er fuld af fælder og faldgrubber – søg derfor altid juridisk rådgivning hos R&R advokaterne, inden du som udlejer indgår en ny lejekontrakt med lejer.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 29-10-2015