Ny digital virkelighed ved domstolene

I starten af februar 2018 vil Højesteret som den sidste danske domstol indføre digital sagsbehandling af civile retssager. Herefter vil alle civile retssager i Danmark køre elektronisk via sagsportalen minretssag.dk.

Udover det rent praktiske i, at sagerne bliver elektroniske, medfører digitaliseringen en række ændringer og overvejelser, som du bør være opmærksom på:

For det første ændres ankereglerne så anke ikke længere sker til den overordnede instans, men til den behandlende ret via sagsportalen.

For det andet udløber frister ved døgnets afslutning, dvs. klokken 23.59 og ikke ved åbningstidens ophør. 

For det tredje bliver der nu en hurtigere adgang for advokater og ikke mindst klienter til at se, hvad der sker i sagen, når det sker, da der vil blive sendt notifikationer ud, så snart der er nyt i sagen. Der vil ligeledes være adgang til, at alle kan skrive i sagen. Det vil derfor være en god idé allerede inden sagen anlægges at tage en drøftelse af, hvordan adgangen til portalen bedst udnyttes. Eksempler på disse overvejelser kan være:

Skal både advokat og klient have adgang til portalen?

Hvem hos klienten bør have adgang til sagsportalen?

Hvem skal skrive på sagsportalen?

Svaret på ovenstående spørgsmål vil naturligvis afhænge af den enkelte sag, men jeg vil anbefale, at det alene er advokaten, som skriver på sagsportalen, efter at have drøftet svaret med klienten, da dette giver det mest velovervejede indhold og spontane reaktioner undgås. Udgangspunktet er klart, at både advokat og klient har adgang, men adgangen hos en professionel klient bør begrænses til en eller få personer, da alle med medarbejdersignatur i princippet vil have adgang til sagen, medmindre denne adgang begrænses.

Endelig vil det være væsentligt, at advokat og klient forventningsafstemmer, hvorledes bearbejdningen af informationerne fra modparten sker, da klienten i mange tilfælde vil have set indholdet på sagsportalen før advokaten og dermed kan rette henvendelse på tidspunkter, hvor advokaten enten ikke har set indholdet på sagsportalen eller ikke har nået at forholde sig endeligt hertil.

For at vide mere om sagsportalen kan du se den informationsvideo, som Danmarks Domstole har udarbejdet. Se den her.

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd advokat i dag.

Vil du vide mere om forløbet af en civil retssag. Download vores brochure her.