Nemmere omdannelse af selskaber og nye regler om apportindskud ved omregistrering af IVS til ApS

Nemmere omdannelse af selskaber og nye regler om apportindskud ved omregistrering af IVS til ApS

L 185 A er vedtaget og trådt i kraft 1. juli 2018. Tiltagene er fra regeringens side tænkt som en del af en pakke, der er en del af et nyt vækstinitiativ

Skrevet af advokat Ole Krabbe, Ret&Råd Silkeborg

Registrering af reelle ejere ved stiftelse af et selskab

Det er fremover et krav, at man ved stiftelsen af et selskab eller en erhvervsdrivende fond skal registrere de reelle ejere. Hidtil har manglende registrering af reelle ejere kun været sanktioneret af tvangsbøder.  Det nye er, at et selskab fremover risikerer tvangsopløsning hvis ikke de reelle ejere er registreret. 

Iværksætterselskaber (IVS) 

Hidtil har det været sådan, at kapitalforhøjelser eksempelvis i forbindelse med omdannelse til ApS, alene har kunnet ske med kontanter. Da det har vist sig, at der i mange IVS´ ikke kan optjenes nok overskud til at dette er muligt, har man indført reglerne om, at indskud kan ske i andre værdier end kontanter – altså ved apportindskud.

Nedsættelse af krav til kapital i aktieselskaber

Det er fremover muligt, at stifte et aktieselskab med en kapital på kun kr. 400.000. Hidtil har kravet været en kapital på en halv million kroner. 

Tendensen går med andre ord mod mindre krav til kapital og likvider i danske selskaber med begrænset hæftelse. Nemmere at drive virksomhed? Større risiko for underkapitaliserede kunder? I hvert fald følger vi tendensen fra vores nabolande Tyskland og Sverige op. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.