Skilsmisse

Nem og hurtig skilsmisse

Det er blevet nemmere at blive skilt efter 1. juli 2013. Hvis begge ægtefæller er enige, kan I blive skilt med det samme uden forudgående separation. Derudover er der indført nye gebyrer.

I skal sende en fælles ansøgning om skilsmisse til Statsforvaltningen og underskrive den begge to med NEM-ID. Ansøgningsskemaet findes elektronisk på Statsforvaltning. Hvis I ikke har NEM-ID kan ansøgningsskemaet udskrives fra nettet, underskrives og  sendes med posten til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Åbenrå. Hvis I ikke har adgang til internettet, kan I få et skema på et af Statsforvaltningens kontorer.

Der skal betales et gebyr på kr. 900 til Danske Bank konto 0216 4069175392. Ansøgningen behandles ikke før gebyret er betalt, og indbetalingen er identificeret, så husk også cpr. nummer som betalings-id.

I skal være enige om følgende:

  • I vil skilles
  • Hvem der skal have jeres andelsbolig eller lejelejlighed
  • Om der skal betales ægtefællebidrag og hvor længe

Er ingen af jer i tvivl, kan I fravælge vilkårsforhandling, og Statsforvaltningen behandler sagen skriftligt ud fra jeres oplysninger i ansøgningsskemaet. Det er derfor vigtigt, at I svarer på alle spørgsmål i skemaet.

Har I begge eller en af jer brug for vejledning, kan I bede om et vejledningsmøde. Det koster et ekstra gebyr til Statsforvaltningen på kr. 1.000,00, det vil sige i alt 1.900 kr., der skal betales, inden sagen kan behandles. Skilsmissen er en realitet, når Statsforvaltningen har udstedt bevillingen.

Er du i tvivl om dine muligheder eller rettigheder ved skilsmisse, kan du altid kontakte din Ret&Råd advokat.

Hvad betyder skilsmisse for mig?

Her er de vigtigste konsekvenser:

  • Fællesejet ophører. I har ret til deling pr skæringsdagen (den dag I søgte om skilsmisse)
  • Arveretten ophører - også iflg. testamente
  • Retten til pensioner og forsikringer som "nærmeste pårørende" ophører
  • I kan gifte jer igen

Husk - modsat separation - er der er ingen fortrydelsesret ved skilsmisse. Er I blevet skilt og genoptager samlivet, er I ikke gift, men papirløst samlevende og arver f.eks. ikke hinanden, også selvom I aldrig er flyttet fra hinanden.

I skal derfor tænke jer godt om, inden I bliver skilt. Har I blot brug for en tænkepause, kan separation være en bedre løsning for jer.

Fremgangsmåden er den samme som ved skilsmisse, men flytter I sammen igen, falder separationen væk og ægteskabet, med de rettigheder og pligter der følger med, genopstår.

Er I uenige om skilsmissen?

Hvis du ønsker skilsmisse, men din ægtefælle er ikke enig, kan du stadig blive skilt på grund af utroskab (den andens), grov vold, børnebortførelse, bigami, og hvis I har levet adskilt i 2 år på grund af uenighed. Derudover har du ret til skilsmisse efter 6 måneders separation.

Du har altid ret til separation.

Du bliver ikke automatisk skilt efter 6 måneders separation, men skal søge om det.

Du kan altid selv sende en ansøgning om skilsmisse eller separation uden din ægtefælles underskrift på samme måde som anført ovenfor. I bliver så altid indkaldt til et vejledningsmøde. Gebyret er således kr. 1.900,00, uanset om du søger skilsmisse eller separation.  Bliver I ikke enige, eller møder din ægtefælle ikke op, overgår sagen til retten, hvis du beder om det, inden den frist Statsforvaltningen fastsætter - normalt 4 uger - ellers henlægges sagen. Hvis du senere ønsker sagen genoptaget, skal du søge igen, og du risikerer at skulle betale nyt gebyr.

I retten vil du kunne få en advokat betalt af staten (fri proces), hvis du opfylder de økonomiske betingelser. Du kan ikke få fri proces til gebyret i Statsforvaltningen, men du kan i særlige tilfælde få kommunen til at betale efter Aktivlovens § 81.