Når man gifter sig på tværs af grænser og når man gifter sig i udlandet

Flere danske statsborgere bosætter sig i udlandet i en periode, og møder i den forbindelse deres kommende ægtefælle. Nogle bliver gift med en statsborger fra det nye land, de har bosat sig i. Andre gifter sig med en statsborger fra et helt tredje land. Endnu andre gifter sig med en dansk statsborger men foretager vielsen i udlandet. Men hvad betyder det rent juridisk, at ægteskabet sker hhv. med en udlænding eller foretages i udlandet. Hvordan sikrer man sig i tilfælde af at ægteskabet mod forventning/forhåbning ikke skulle holde?

Hvilket lands ret finder anvendelse:

Udgangspunktet efter dansk familieformueret er, at det lands ret hvor man først sammen er bosiddende finder anvendelse i ægteskabet. Altså hvis to danskere gifter sig mens de bor i Frankrig, så finder fransk ret som udgangspunkt anvendelse. Hvis danskerne flytter retur til Danmark efter en periode, vil de ifølge den nye ægtefælleøkonomilov blive underlagt dansk ret efter 5 års ophold i Danmark.

Det er muligt at aftale andet. Fx hvis de bor i Frankrig men ønsker at danske regler skal finde anvendelse. I Danmark indgås en sådan aftale ved ægtepagt. 

Det er en betingelse for at oprette en ægtepagt om vedtagelse af dansk familieformueret, at mindst én af jer er dansk statsborger eller mindst én af jer har bopæl i Danmark på tidspunktet for ægtepagtens oprettelse.

Du kan som dansk statsborger derfor i meget høj grad være med til at bestemme, at dansk ret skal gælde, hvis du en dag skal separeres eller skilles. Efter dansk ret ligedeler man som udgangspunkt delingsformuen, hvis begge parter ejer mere end de skylder.

Vi kan hjælpe dig med at udforme ægtepagten både før I bliver gift eller under jeres ægteskab

En gyldig ægtepagt der bestemmer, at dansk familieformueret gælder, indebærer automatisk et enhedsprincip, hvorefter dansk ret anvendes på alle jeres aktiver og passiver, uanset hvor i verden fx den faste ejendom er beliggende.

En ægtepagt der bestemmer at dansk ret gælder ved separation eller skilsmisse, gælder næsten i alle situationer. Der findes dog nogle lande, der ikke respekterer en sådan ægtepagt.

Har du brug for hjælp så kontakt os for en uforpligtende drøftelse? Kontakt din Ret&Råd advokat idag.