Mange virksomheder gik konkurs efter finanskrisen

Når konkursen truer

I forlængelse af finanskrisen strømmede konkursbølger ind over de danske virksomheder. Hvis en virksomhed ikke er i stand til at betale sine regninger i takt med at de forfalder, er virksomheden insolvent. Er en virksomhed erklæret insolvent, skal den ifølge konkursloven § 17 tages under konkursbehandling.

Skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

I dialog med kreditorer

Har din virksomhed problemer med likviditeten kan det være en fordel, at kontakte kreditorerne og dit pengeinstitut inden der bliver indgivet konkursbegæring. På denne måde kan det nemlig afklares, om der er mulighed for at reducere gælden med en akkordløsning, så man kan få ro til at arbejde frem mod en fælles betalingsløsning, hvorved en truende konkurs kan undgås.

I visse situationer vil man kunne forhandle sig frem til, at kreditorerne giver afkald på renter, således at de kun modtager hovedstolen mod, at du dækker det resterende ved at tage lån i banken.

Hvis det alligevel går galt, er det ofte tilfældet, at privatøkonomien af den ene eller anden årsag også begynder at skrante.

Selvom din virksomhed er gået konkurs, har du dog stadig mulighed for at få styr på din private økonomi igen.

En fordel at samle gælden

I nogle tilfælde kan det være en fordel at samle gælden i ét lån i din bank, men det forudsætter naturligvis at gælden har en størrelse, som banken er villig til at låne dig. Hvis du samler gælden skal du kun afdrage et sted og du får ofte, afhængig af gælden, en lavere rente i banken end den rente du betaler til misligholdt gæld.

I visse situationer vil man kunne forhandle sig frem til, at kreditorerne giver afkald på renter, således at de kun modtager hovedstolen mod, at du dækker det resterende ved at tage lån i banken.

Alternativt kan man forsøge at aftale et rentestop, således at det, som du betaler hver måned rent faktisk bruges til at afdrage på gælden.

Undgå registrering i RKI

For mange mennesker er det forbundet med stor skam at være registreret som dårlig betaler i RKI. Såfremt du indfrier gælden hos kreditorerne ved at låne i banken, har det yderligere den fordel, at kreditor vil afmelde registreringen hos RKI.

Er banken ikke villig til at låne dig pengene, bør du få lavet en afdragsordning med dine kreditorer, evt. med rentestop. Det er vigtigt, at du er realistisk, når du indgår aftaler, så du er sikker på at afdragsordningerne kan overholdes hver måned.

Har du svært ved at skabe overblik eller få styr på kreditorerne, er det vigtigt at du søger professionel hjælp. Hos Ret&Råd Advokater yder vi professionel rådgivning i forbindelse med gældsordninger, men vi kan også overtage forhandlingen med kreditorerne og sørge for, at du får betalt hver måned.

Gældssanering –når gælden er for stor til, at du kan betale den

Er din gæld så stor, at du ikke har nogen mulighed for at betale den, hverken nu eller senere, bør du undersøge dine muligheder for en gældssanering. En gældssanering betyder at din gæld slettes helt eller delvist.

Når du får tildelt gældssanering, skal du betale af på din gæld til dine kreditorer i en fast periode, f.eks. i 3 eller 5 år. Hvor meget du skal betale afhænger af din indkomst og dine faste udgifter.

Der bevilges 1700 gældssaneringer om året i Danmark, men der er mange flere ansøgere. For at kunne opnå gældssanering, skal du som minimum altid opfylde følgende betingelser:

  • Gælden skal være håbløs. Det vil sige, at det vurderes at du ikke nu eller fremover vil have mulighed for at betale den.
  • Du skal som udgangspunkt have et fuldtidsarbejde, eller have fået tildelt førtidspension, eller alm. pension.
  • Din boligsituation skal være afklaret.

Når du anmoder om gældssanering vil man desuden f.eks. se på om, du har betalt af på dine lån, når du kunne, og om du har optaget nye lån.

Der stilles ydermere krav til stabilitet i din økonomi for, at være sikker på, at du kan overholde aftalerne i gældssaneringen.

Selve typen af gæld og hvorledes den er opstået spiller også en stor rolle. Gælden må f.eks. ikke være stiftet med henblik på forbrug eller være gæld til det offentlige, som er oparbejdet systematisk.

Når du ansøger om gældssanering forventes det, at du kommer med en dybdegående forklaring på, hvordan du er havnet i den nuværende situation.

Det er muligt selv at sende en ansøgning om gældssanering, men du har også mulighed for at få en advokat til at hjælpe dig med at udfylde ansøgningen.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Gæld kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde.