Emner:
Momsfritagelsen på byggegrunde, nye bygninger og nye bygninger med jord ophæves

Moms på byggegrunde

Momsfritagelsen på byggegrunde, nye bygninger og nye bygninger med jord ophæves

Skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

Folketinget har d. 28. maj 2009 vedtaget en lovændring, L 203, som betyder at der pr. 1. januar 2011 ikke længere er momsfritagelse ved salg af byggegrunde, nye bygninger og nye bygninger med jord.

Hvem er omfattet af L203?

Loven omfatter naturligvis erhvervsdrivende, men i et vist omfang også private. Det betyder at man som privat sælger af en byggegrund eller lignende, kan have pligt til at lade sig momsregistrere for så vidt angår pågældende handel.

Skat's vejledning 

I SKAT’s foreløbige vejledning fremgår det således, at ”kommuner, byggevirksomheder og andre virksomheder, der driver økonomisk virksomhed med salg af nye ejendomme og byggegrunde mm. [skal] momsregistreres. Privatpersoner, der lejlighedsvis sælger sit hus, sommerhus eller sin ejerlejlighed, skal ikke opkræves moms af sælger, og skal derfor ikke momsregistreres”.

Det fremgår således ikke af vejledningen, hvordan privatpersoner er stillet ved salg af byggegrunde.

Handel og momsregistrering

Udgangspunktet må være, at privatpersoner ikke skal momsregistreres ved salg af enkelte byggegrunde, ligesom privatpersoner ikke skal momsregistreres ved almindelig handel med andre ting i privat regi.

Men ingen regel uden undtagelse! Af momsloven fremgår det således, at hvis en privatperson omsætter for mere end 50.000 kr. om året, skal vedkommende momsregistreres. Har en privatperson fx en bod på et kræmmermarked, med et vist element af indkøb og salg, vil personen skulle momsregistreres.

Men også til denne regel er der undtagelser, idet grænsen ved handel med fx biler ikke er fastsat beløbsmæssigt, men ved antal. Omsætter en privatperson således mere end 10 biler om året, skal vedkommende momsregistreres.

Hvornår skal privatpersoner momsregistreres ved handel med byggegrunde?

Hvis man tager udgangspunkt i momsloven og den nævnte 50.000 kroners grænse, sammenholdt med den nævnte grænse for omsætning af 10 biler, må det formodes, at SKAT sætter en grænse ud fra provenu eller kvadratmeter.

Den foreløbige melding fra SKAT lyder, at såfremt en privatperson sælger en byggegrund på 1.400 m2 som kan udstykkes, skal sælger momsregistreres.

Videre råder SKAT borgere til at anmode om et bindende svar. Et sådant koster 300 kr., og sagsbehandlingstiden er typisk 1-3 måneder.

SKAT lover snart at være klar med en endelig vejledning, så der kommer nogle klare retningslinier, men for nu er borgerne åbenbart henvist til blot at gætte sig frem.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Erhvervsejendomme herunder Køb & salg eller Privatrådgivning herunder Salg af bolig kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde