Mediation hos en Ret&Råd-advokat i en coronatid

Overvej en mediator – en hjælp i en svær tid

Hvis du og din samlever eller ægtefælle har besluttet at gå fra hinanden, er det værd at overveje, om I med fordel kan benytte mediation til at løse jeres spørgsmål. I denne vanskelige tid er der mere end nogensinde behov for hjælp, så konflikter ikke vokser sig større, når alle parter er usædvanligt pressede.

Skrevet af advokat Henriette Lyhne, Ret&Råd Randers og Århus C

Hvis I vælger at gøre brug af en mediator, er den pågældende ikke rådgiver for hverken den ene eller den anden af jer. Mediator er uvildig, dvs. neutral, og kommer ikke med en juridisk vurdering af sagen. Mediator leder og styrer forhandlingerne og hjælper jer med at få nedskrevet resultatet af jeres aftale.

Mediator er advokat og har en særlig uddannelse i mediation. Derudover har mediator stor erfaring i, hvorledes han eller hun kan hjælpe jer til at finde en løsning på jeres fælles udfordringer uden lange ventetider og på en omkostningsbesparende måde.

I kan med fordel benytte mediation til at løse jeres spørgsmål om fx:

  • Hvor skal børnene have bopæl?
  • Hvor meget skal børnene opholde sig hos jer hver især?
  • Hvem skal betale hvilke udgifter vedr. børnene?
  • Hvordan skal jeres fælles formue og gæld gøres op mellem jer?
  • Skal huset sælges, eller skal en af jer overtage det – og til hvilken pris?
  • Hvordan fordeler I jeres indbo?
  • Hvordan fordeler I de fælles udgifter i overgangsperioden, indtil huset er solgt?

Måske er der helt andre spørgsmål netop I jeres situation, som I synes skal inddrages i jeres sag.

Der kan typisk afholdes mediationsmøde inden for få dage – enten et fysisk møde, når coronakrisen er forbi, eller evt. et forberedende, fælles Skypemøde allerede nu.

For at kunne benytte jer af mediation er det afgørende, at I sammen aftaler at rette henvendelse til en mediator fx en af Ret&Råds specialuddannede mediatorer for at aftale pris og tidspunkt. Der kan typisk afholdes mediationsmøde inden for få dage – enten et fysisk møde, når coronakrisen er forbi, eller evt. et forberedende, fælles Skypemøde allerede nu.

Forsinkelse ved myndighederne

På grund af risikoen for coronasmitte er Familieretterne og Familieretshusene lukkede for personlige møder i hvert fald frem til og med den 13. april.

Der må forventes lange berammelsestider hos Familieretterne og især hos Familieretshusene derefter. Familieretshusene, der på det indledende stadie behandler alle sager vedr. separation, skilsmisse og sager vedr. børn, var allerede inden coronakrisen ramt af meget lange sagsbehandlingstider.

Familieretterne er en del af domstolene, som efter coronakrisen vil få travlt med at behandle mange typer hastesager, herunder også andre sager end skilsmisse og børnesager.

Læs mere om mediation i denne artikel: Mediation - et alternativ til retssager

Hvis du har spørgmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.