Særeje

Lov om ægtefællers økonomiske forhold – nye muligheder for særeje.

Den 1. januar 2018 trådte lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft – loven åbner b.la. op for to nye særejeformer og giver dermed ægtefæller større frihed til valg af formueordning i ægteskabet. Med loven er der indført to nye særejeformer, sumdeling og sumsæreje.

Kontakt advokat Stine Morild Kulmbak, Ret&Råd Advokater København, for råd og vejledning om ægtefællers økonomiske forhold og særeje på telefon 69 66 30 23 eller smi@ret-raad.dk

Sumdeling betyder, at ægtefæller kan bestemme, at en del af deres respektive formuer skal deles i tilfælde af skilsmisse, mens øvrig formue skal være særeje og dermed holdes uden for delingen. Dette betyder bl.a. at ægtefæller kan indgå en aftale, hvorefter den ene ægtefælle er sikret et beløb i tilfælde af separation/skilsmisse eller død. 

Modellen kan være relevant, hvis den ene ægtefælle eksempelvis driver virksomhed, som man ikke ønsker skal indgå i et skifte ved separation/skilsmisse eller død, men hvis man samtidig ønsker at den anden ægtefælle skal have en vis økonomisk sikkerhed i tilfælde af separation/skilsmisse eller død.

Sumsæreje giver ægtefæller mulighed for at bestemme, at en del af deres formue ikke skal indgå i delingsformuen og dermed ikke deles ved en eventuel skilsmisse.

Det er ikke nødvendigt at beløbet er knyttet til et aktiv, og således muligt at bestemme, at eksempelvis 400.000 af hustruens formue skal tilhøre hende som særeje – uanset, hvordan formuen i øvrigt er sammensat.

En ægtepagt om sumsæreje kan b.la. være relevant for ægtefæller, hvor den ene ægtefælle har indskudt et kontant beløb i forbindelse med køb af en fælles bolig

Udover de ovennævnte særejeformer er det også blevet muligt at gøre gæld til særeje. Denne mulighed kan være relevant, hvis man har gæld fra før ægteskabet, der ikke skal belaste den formue, som man sammen bygger op sammen under ægteskabet. 

Uanset om man allerede har oprettet ægtepagt eller overvejer det i forbindelse med indgåelse af ægteskab, er de nye regler en god anledning til at få gennemgået om man har den formueordning man ønsker i sit ægteskab. 

Har du spørgsmål til indholdet i artiklen, eller har du brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd advokat i dag. 

Artiklen er skrevet af advokat Stine Morild Kulmbak ved Ret&Råd København. Læs mere om Ægteskab, Ægtepagt eller Skilsmisse på vores hjemmeside.