Løber min eks med min pension når jeg dør?

Løber min eks med min pension, når jeg dør?

Hvis du har indsat din samlever som begunstiget i livsforsikringen eller pensionsordningen, modtager han/hun forsikringssummen/pensionsformuen ved din død - men hvad nu hvis jeres forhold er gået i stykker inden?

Det kan i nogle situationer være en god idé at indsætte din samlever som begunstiget  i livsforsikringer og pensionsordninger, sådan at samleveren kan modtage forsikringssummen/pensionsformuen, hvis du dør som den første af jer. I visse tilfælde, er det nemlig ikke automatisk din samlever, der modtager forsikringssummen ved din død, hvis du også har børn.

Bristet forhold … og bristede forudsætninger

Hvis jeres forhold går i stykker, vil det naturligvis være nærliggende at få ændret sådan en begunstigelse og i stedet indsætte en anden som begunstiget eller lade begunstigelsen følge hovedreglen om ”nærmeste pårørende”.

Hvis du imidlertid glemmer eller ikke når at få ændret begunstigelsen inden din død, opstår spørgsmålet, hvem der arver livsforsikringen/pensionsformuen?

Det helt klare udgangspunkt, som følger af retspraksis fra en række sager, der har været ført om netop dette spørgsmål, er dog, at en begunstigelse af en tidligere samlever/ægtefælle bliver anset som bortfaldet som følge af ”bristede forudsætninger”. Det antages altså, at forudsætningen, for at din tidligere samlever/ægtefælle skulle modtage livsforsikringen/pensionsformuen, ikke længere er til stede, når I ikke længere er samlevende/gift.

Der kan være helt særlige situationer, hvor en dommer alligevel vil nå til det modsatte resultat – altså at eks’en stadig skal arve livsforsikringen/pensionsordning. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis begunstigelsen er foretaget som led i en økonomisk aftale i forbindelse med jeres samlivsophævelse/bodeling, for eksempel fordi den ene skylder den anden penge. Det vil dog kræve en meget klar dokumentation, hvis udgangspunktet om, at begunstigelsen af eks’en er bortfaldet ved samlivsophævelsen/skilsmissen, skal fraviges.