Lån til små og mellemstore virksomheder

Lån til små og mellemstore virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten. Regeringen giver derfor en statsgaranti til sunde SMV’er.

Skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Vær opmærksom på, at de hjælpepakker, som omtales i artiklerne, alle er udfaset senest med udgangen af august 2020. I stedet har folketinget vedtaget en række stimuli-initiativer såsom førtidig udbetaling af danskernes feriepenge.

Garantiordninger

Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten. 

Derfor indfører regeringen en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af Co-vid-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 50 pct. 

Ordningen vil for eksempel kunne hjælpe den mindre rejsearrangør, som oplever en dramatisk nedgang i salget, fordi den aktuelle situation betyder, at kun meget få planlægger og bestiller ferier.

Ordningen indebærer statsstøtte og vil skulle godkendes af kommissionen 

Det er ikke kun de små virksomheder, der er ramt af Covid-19 udbruddet. Derfor indfører regeringen en garantiordning for 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 50 pct. som følge af Covid-19. Ordningen vil skulle fungere på markedsvilkår.

Større udlånsmuligheder for banker

Erhvervsministeren har besluttet at frigive bankernes ”tvungne opsparing til dårligere tider”. Den er i dag på 1,0 pct. af bankernes samlede kapital, men i 2019 blev det besluttet at hæve niveauet til 1,5 pct. og 2,0 pct. fra hhv. 30. juni og 31. december 2020.  

En øjeblikkelig frigivelse af hele den tvungne opsparing fra 1,0 pct. til 0 pct. vil sænke egenkapitalkravet med ca. 14 mia. kr. ift. det nuværende krav. 

De 14 mia. i lavere kapitalkrav øger udlånskapaciteten med over 200 mia., da man som bank ikke skal holde kapital 1:1 svarende til de udlån, man har. Banken skal alene holde en andel af udlånet som kapital, der afspejler risikoen. 

Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning alt andet lige mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån

Overvejer I at søge om kompensation? 

Al information og ansøgning foregår via den fællesoffentlige platform, virksomhedsguiden.dk.

Virksomheden skal ansøge om kompensation her: virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/soeg/?ydelsetype=all&page=1&q=corona (bemærk, direkte link til ansøgning). 

Ret&Råd står klar til at rådgive

Ret&Råds erhvervsadvokater sidder klar til at hjælpe virksomhederne i denne svære situation. Vi kan hjælpe med at regne på, om det kan betale sig at gøre brug af den midlertidige lønkompensation. Vi kan også hjælpe med andre spørgsmål vedrørende håndteringen af de ansatte, betalingsaftaler, udfordringer med eksisterende kontrakter, spørgsmål i forbindelse med manglende leverancer, aftaler med banken osv.

Ring eller skriv til din lokale erhvervsadvokat for et godt råd og en uforpligtende vurdering af din sag.

Denne artikel er skrevet af Wivi H. Larsen ved Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve. Wivi kan kontaktes på tlf. +45 46 30 46 79 eller mail hgc@ret-raad.dk.

Læs alle vores artikler om de nye erhvervs- og jobrettede tiltag på grund af coronakrisen her