Emner:
Gaver

Kunsten at give gaver

At finde den helt rigtige bog eller det helt rigtige smykke vækker altid glæde, men at få et uventet økonomisk tilskud, som gør en ferie med børnene mulig eller letter den daglige økonomi, vækker ikke kun glæde og taknemlighed, men vil også kunne danne grundlag for gode minder for familien.

Derfor har vi hos Ret og Råd ofte henvendelser om, hvordan vore klienter kan tilgodese deres børn eller børnebørn. De fleste ønsker at de penge, de har mulighed for at give som gave, ikke skal belastes med unødige afgifter til det offentlige.

Vi har en del henvendelser om, hvor store beløb man som forældre må forære sine børn, uden at dette udløser afgift. Derudover ønsker mange af vores kunder at låne deres børn et større beløb f.eks. i forbindelse med børnenes køb af hus eller hvis barnet p.g.a. skilsmisse eller studier, har behov for at låne et større beløb.

Gave

I 2015 må hver forælder/bedsteforælder give hvert barn eller barnebarn kr. 60.700. Hvis begge forældre / bedsteforældre kan disponere over kontante midler, vil de til sammen kunne forære hvert af deres børn eller børnebørn kr. 121.400.

Lån

Har man som forældre valgt at yde sine børn et større lån, vil et sådant lån kunne nedbringes med gaver de år, forældrene måtte ønske dette. En sådan gave gives i form af en nedskrivning af lånets hovedstol / restgæld.

Testamente

Ofte ønsker vores kunder at sikre sig, at deres børn stilles lige, når den sidste af forældrene afgår ved døden. Hvis et af børnene har modtaget et større lån, som helt eller delvist er nedbragt ved gaver, kan man via et testamente sikre sig, at de børn, som ikke måtte have modtaget gaver, modtager en større del af forældrenes efterladte formue.

Som den glade giver, kan man bestemme at gaven skal tilhøre barnet som særeje. En sådan bestemmelse vil bl.a. sikre, at barnet beholder gaven, hvis barnet skal skilles. Bestemmer man ikke at gaven skal være barnets særeje, vil gaven indgå i den deling som skal ske, hvis barnet skal skilles.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til advokat Pernille Bøgh på tlf. 76282010 eller pr. mail pb@sundhuset.dk.