Konsekvenser af arealmangler

Konsekvenser af arealmangler ved hussalg

Det anslås af kommunerne, at der ved 20-25 % af landets enfamiliehuse er forskel på deres arealangivelse i BBR og deres faktiske areal. Det er husejerens ansvar at sørge for, at huset er i overensstemmelse med oplysningerne i BBR. Dette kan have stor betydning ved et eventuelt hussalg.

Østre Landsret afviste i 2010 at tilkende en huskøber erstatning for, at det købte hus havde et mindre areal, end ejendommen var angivet til, dette både i salgsopstillingen samt i BBR. I 2011 tilkendte Vestre Landsret en ejendomskøber erstatning i form af forholdsmæssig afslag i købesummen. Begrundelsen herfor var, at boligens faktiske arealangivelse var forkert angivet både i salgsopstillingen og BBR. Dommen blev af hussælgeren anket til Højesteret.

Udover et muligt erstatningsansvar i forbindelse med hussalg, kan forkert arealangivelse i BBR have andre konsekvenser for husejeren. Dette kan bl.a. være, at ejendomsskatten beregnes forkert, afslag på ansøgninger om udvidelser på ejendommen samt forkert energimærkning.

Højesteret har i 2013 truffet afgørelse i to sager omhandlende denne problemstilling. Det er nu blevet fastslået, at ukorrekt arealangivelse i forbindelse med hussalg medfører forholdsmæssigt afslag i prisen. I de to sager blev der tilkendt afslag 50.000 og 150.000 kr., hvilket svarer til en henholdsvis 3.000 kr. og 5.000 kr. pr. manglende m2.

Højesteret tillagde ved deres afgørelser det faktum, at den urigtige arealangivelse ikke er omfattet af Lov om Forbrugerbeskyttelses § 2, idet tilstandsrapporten blot henviser til BBR samt at huskøberen ikke kan forsikre sig imod en sådan urigtig arealangivelse.

Konsekvenser af forkerte oplysninger i BBR

Udover et muligt erstatningsansvar i forbindelse med hussalg, kan forkert arealangivelse i BBR have andre konsekvenser for husejeren. Dette kan bl.a. være, at ejendomsskatten beregnes forkert, afslag på ansøgninger om udvidelser på ejendommen samt forkert energimærkning.

Der er dermed mange grunde til at sørge for, at oplysningerne i BBR stemmer overens med ens ejendom.