Konfirmation

Konfirmationsbidrag

Når foråret kommer til Danmark, betyder det også, at tiden for de mange konfirmationer nærmer sig. En konfirmation skal for barnet/den unge være en glædelig begivenhed, og for de flestes vedkommende, afholdes der en fest eller et arrangement i forbindelse med, barnet træder ind i de voksnes rækker. Ved en konfirmation er der ligeledes en del udgifter, der skal afholdes, f.eks. til festen, tøj, blå mandag etc., og i og med forældre har en forsørgelsespligt over for deres barn, skal begge forældre være med til at afholde disse udgifter.

Når to forældre er gået fra hinanden, og barnet skal konfirmeres, kan forældrene indgå en aftale om, hvordan udgifterne til konfirmationsafholdelsen deles. Såfremt det ikke er muligt at indgå aftale herom, er der mulighed for at søge om konfirmationsbidrag – denne ansøgning skal sendes til Statsforvaltningen. Et konfirmationsbidrag er et engangsbidrag, som betales af den ene forælder til den anden forælder. 

Fællesforældremyndighed versus eneforældremyndighed

En samværsforælder, der har andel i forældremyndigheden over barnet, kan fritages fra at betale et konfirmationsbidrag, hvis: samværsforælderen selv afholder en fest i umiddelbar tilknytning til konfirmationen, eller samværsforælderen tager barnet med på en rejse i forbindelse med konfirmationen, eller samværsforælderen har oprettet en opsparing til barnet, som udbetales i forbindelse med konfirmationen, og at denne opsparing ikke er en konfirmationsgave. 

I tilfælde hvor bopælsforælderen har den fulde forældremyndighed over barnet, vil der som udgangspunkt blive fastsat et konfirmationsbidrag, medmindre det godtgøres, at samværsforælderen efter aftale med bopælsforælderen har opfyldt sin forsørgelsespligt.  

Man kan ikke fritages for betaling af konfirmationsbidrag, hvis man har en dårlig økonomi, eller man ikke mener, at man har råd til at betale. En stor konfirmationsgave kan heller ikke fritage en forælder fra at betale konfirmationsbidrag. 

Frist for ansøgning

Såfremt du ønsker at søge om konfirmationsbidrag, er det vigtigt, at du ansøger senest dagen inden konfirmationen. Hvis der søges efter konfirmationen, vil ansøgningen blive afvist. Det fremgår af Statsforvaltningens hjemmeside, at hvis du indsender din ansøgning inden 6 uger før konfirmationen, vil der være god sandsynlighed for, at ansøgningen vil blive behandlet inden konfirmationen. 

I 2017 er konfirmationsbidraget 3.540 kr., hvilket svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb – beløbet kan trækkes fra i skat. Omvendt skal der ikke svares skat af konfirmationsbidraget.

Såfremt konfirmationsbidraget ikke betales inden den frist, som Statsforvaltningen har fastsat, kan den anden forælder anmode udbetaling Danmark om udlæggelse heraf. 

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn & samvær og Skilsmisse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat

Læs også brochurerne Samvær & forældremyndighed og Separation og skilsmisse.