konfirmationsbidrag

Konfirmation – Er du bopælsforælder, har du muligvis ret til ekstra bidrag

En bopælsforælder kan som udgangspunkt opnå et særligt konfirmationsbidrag i anledning af, at barnet skal konfirmeres. Bidraget udgør kr. 3.471 i 2016, og svarer til 3 gange normalbidragssats. Beløbet er fradragsberettiget for bidragsbetaler.

For at opnå bidraget skal der enten indgås aftale herom mellem forældrene eller indgives en ansøgning til Statsforvaltningen. Ansøgningen skal være Statsforvaltningen i hænde senest dagen før konfirmationen. Der kan dog tidligst ansøges 3 måneder før konfirmationsdagen.

Hvis der er eneforældremyndighed, vil der som udgangspunkt altid blive fastsat et konfirmationsbidrag, når ansøgningen modtages rettidigt. Fastsættelsen er ikke afhængig af hverken ansøger eller bidragsbetalers indkomstforhold. Tilsvarende gælder, hvis der er fælles forældremyndighed.

Konfirmationsbidraget forfalder til betaling på dagen for konfirmationen og skal betales direkte til bopælsforælderen.

I visse situationer kan bidragsbetaler/samværsforælder dog undgå at betale bidrag:

  • Hvis denne holder en fest eller andet arrangement i forbindelse med konfirmationen
  • Barnet deltager i en ferierejse med samværsforælderen i forbindelse med konfirmationen
  • Samværsforælder har indbetalt til en opsparing, der kommer til udbetaling i forbindelse med konfirmationen (eller barnets 14. år eller lignende), eller
  • Samværsforælder på anden vis løfter sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen

Det er ikke tilstrækkeligt at give barnet en stor konfirmationsgave.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan Statsforvaltningen i stedet fastsætte et beklædningsbidrag. Bidraget fastsættes i alderen 13-15 år. Beklædningsbidrageet forfalder til betaling straks efter afgørelse om fastsættelse. Der gælder i øvrigt tilsvarende regler som ved konfirmationsbidraget.

Se mere her

}