Arv&gave

Kan mine kreditorer komme efter min mand, hvis jeg giver ham gaver?

Som udgangspunkt kan ægtefæller frit give hinanden gaver. Er gaven større end de såkaldte lejlighedsgaver, er det vigtigt at I opretter en gaveægtepagt for at sikre at eventuelle kreditorer ikke kan kræve udlæg i gaven.

Kontakt advokat Stine Morild Kulmbak, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning om gaver mellem ægtefæller, gaveægtepagt og ægtefællernes kreditorer på telefon 69 66 30 23 eller smi@ret-raad.dk

Ægtefæller kan som udgangspunkt frit give hinanden gaver. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at gavedispositionens gyldighed kræver at der oprettes og tinglyses en gaveægtepagt.

Kravet om oprettelse af ægtepagt omfatter dog ikke såkaldte sædvanlige lejlighedsgaver, som eksempelvis jule- og fødselsdagsgaver, hvis værdi ikke står i misforhold til gavegiverens økonomiske forhold på gavetidspunktet. 

Udover sædvanlige lejlighedsgaver kan en ægtefælle, hvis indtægter i løbet af et kalenderår har givet overskud inden udløbet af det følgende år - uden oprettelse af ægtepagt - overdrage indtil halvdelen af et årsoverskud til sin ægtefælle. 

Kreditorerne skal respektere en sådan overdragelse, hvis der er oprettet en skriftlig opgørelse over overskuddets størrelse og ægtefællen samtidig har beholdt nok midler til at dække sine gældsforpligtigelser. 

Husk gaveægtepagt

Gaver udover ovenstående kræver ægtepagt. Konsekvensen af at give en gave uden oprettelse og tinglysning af ægtepagt, er at dispositionen bliver ugyldig, hvorfor eventuelle kreditorer kan foretage udlæg i gaven. Det er derfor vigtigt, at der altid oprettes ægtepagt i forbindelse med en gaveoverdragelse. 

Selvom der i forbindelse med gaven, er oprettet en gyldig ægtepagt, er det imidlertid alligevel ikke sikkert at kreditorerne skal respektere gaven. 

Hvis en ægtefælle har gæld og beslutter sig for at overdrage eksempelvis sin andel af ægtefællernes fælles ejendom til den anden ægtefælle og ikke efterfølgende er i stand til at betale sin gæld, så vil kreditorerne kunne ”komme efter” modtagerægtefællen og kræve et beløb svarende til værdien af den gave der er overdraget. 

Endelig er det vigtigt, at være opmærksom på, at såfremt en ægtefælle bliver erklæret konkurs, så kan gaver ydet inden for de sidste 2 år før konkursen omstødes af konkursboet, medmindre ægtefællen hverken var eller blev insolvent ved gavens fuldbyrdelse.