gaver, ægtefæller, gæld, arv

Kan mine kreditorer komme efter min mand, hvis jeg giver ham gaver?

Som udgangspunkt kan ægtefæller frit give hinanden gaver. Er gaven større end de såkaldte lejlighedsgaver, er det vigtigt, at I opretter en gaveægtepagt for at sikre, at eventuelle kreditorer ikke kan kræve udlæg i gaven.

Kontakt advokat Anne ØvlisenRet&Råd København, for råd og vejledning om gaver mellem ægtefæller, bevis og ægtefællernes kreditorer på telefon 69 66 30 27 eller aov@ret-raad.dk.

Ægtefæller kan som udgangspunkt frit give hinanden gaver. Indtil den 1. januar 2018 var det dog et krav for gavedispositionens gyldighed, at der blev oprettet og tinglyst en ægtepagt. Ellers var overførslen ikke gyldig, hverken i forhold til omverdenen, dvs. gavegiverens kreditorer, eller i ægtefællernes indbyrdes forhold.

Kravet om ægtepagt omfattede ikke sædvanlige lejlighedsgaver, f.eks. jule- og fødselsdagsgaver, hvis værdi ikke stod i misforhold til gavegiverens økonomiske forhold på gavetidspunktet.

Med virkning fra den 1. januar 2018 er kravet om gaveægtepagt blevet ophævet. Alle gaver – dvs. også dem, der ikke kan karakteriseres som sædvanlige lejlighedsgaver – er nu gyldige uden ægtepagt, men af bevismæssige årsager anbefales det, at der oprettes og underskrives et gavebrev mellem ægtefæller.

Også gaver mellem ægtefæller, som er givet før 2018, er fra den 1. januar 2018 blevet gyldige, medmindre der inden denne dato var anlagt sag om, at gaven var ugyldig.

Flere muligheder 

Ægtefæller har derfor mulighed for at indrette sig, som de finder bedst i situationen. De kan vælge, at den ene ægtefælle ejer alle aktiver, f.eks. hus, sommerhus og bil, hvis den anden ægtefælle driver risikable forretningsmæssige aktiviteter. I den situation kan den forretningsdrivende ægtefælles kreditorerne kun ”holde” sig til den forretningsdrivende ægtefælle, som har optaget gæld, og ikke den anden ægtefælle, som ejer aktiverne, f.eks. hus, sommerhus og bil.

På samme måde kan et ægtepar, som ejer hus, bil osv. i sameje, dvs. med en ejerandel på 50% hver, aftale, at den ene ægtefælle, der for at være på den sikre side i forhold til sin forretning og dennes eventuelle kreditorer, overdrager sin andel af hus, bil osv. til den anden ægtefælle som en gave. Dette kan nu ske uden, at der skal oprettes en gaveægtepagt for at sikre overdragelsens gyldighed mod gavegiverens kreditorer. Dog anbefales et gavebrev af bevismæssige årsager.

Hvis en ægtefælle går konkurs, er situationen imidlertid en anden. Her kan alle gaver - undtagen lejlighedsgaver - omstødes af konkursboet, hvis de er givet op til 2 år før fristdagen for konkursen. Gaver, som er givet indenfor 6 måneder fra konkursen, kan omstødes uden hensyntagen til giverens økonomiske situation på gavetidspunktet, mens gaver, som er givet senere, kun kan omstødes, hvis forskellige betingelser er opfyldt.

Har du brug for hjælp til gældsrådgivning? Læs mere om gæld eller download vores brochure "Gæld".  

Kontakt os 

Kontakt gerne Ret&Råd for nærmere rådgivning om gaver mellem ægtefæller og den måde, ægtefæller kan indrette sig mest hensigtsmæssigt på i netop deres situation.

Find din lokale Ret&Råd advokat via vores hjemmeside. 

Læs mere fra advokat (L) Anne Øvlisen

Artikel: Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold - Hvad er nyt? 

Artikel: Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld? 

Artikel: Formuefællesskab ved separation eller skilsmisse