Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår jeg skal holde ferie?

Arbejdsgiver og arbejdstager skal som udgangspunkt blive enige om, hvornår arbejdstageren skal afholde ferie. Hvis I ikke kan blive enige, er det arbejdsgiveren, der bestemmer, hvornår du skal holde ferie.

Hvad kan arbejdsgiveren bestemme?

Arbejdsgiveren kan ikke frit bestemme, hvornår og hvordan hans arbejdstagere skal afholde deres ferie. Du har ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie fra den 1. maj til 30. september, men du har ikke ret til at få tre ugers ferie på et bestemt tidspunkt i denne periode, f.eks. i dine børns ferie. Arbejdsgiveren skal dog tage et særligt hensyn til dette. Hvis du kan blive enig med din arbejdsgiver om det, kan du sagtens holde din hovedferie efter den 30. september, ligesom du kan nøjes med 2 ugers ferie i perioden, hvis I kan blive enige om det.

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at holde ferie, hvis der er en feriehindring. Dette kan være sygdom, barselsorlov, aftjening af værnepligt eller lignende. Ligeledes kan du ikke tvinges til at bruge dine feriedage på traditionelle danske helligdage og fridøgn, som for de fleste er søndag.

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt heller ikke tvinge dig til at holde ferie, hvis du ikke har ret til betaling i ferien. Dette gælder dog ikke, hvis din arbejdsplads har kollektivt ferielukket. Modsat har du ret til at holde 5 ugers ferie, lige gyldigt om du har ret til betaling i ferien eller ej.

Hvor lang tid før skal arbejdsgiveren varsle?

Arbejdsgiveren skal varsle din hovedferie senest 3 måneder før din ferie starter. Den øvrige ferie skal varsles med 1 måned. 
I særlige tilfælde kan arbejdsgiveren varsle ferien med et kortere varsel. Dette er tilfældet, hvis der opstår upåregnelige driftsmæssige forhold. Det kan eksempelvis være råstofmangel, hvis arbejdstageren er nystartet i virksomheden eller har haft et længerevarende sygdomsforløb, så arbejdsgiveren ikke kan nå at varsle ferie inden for den lovfastsatte frist.

Hvad så, når jeg normalt arbejder om lørdagen eller kun arbejder 4 dage om ugen?

Hovedreglen er, at din ferieuge skal afspejle din arbejdsuge. Din arbejdsgiver kan således ikke lægge en feriedag på en lørdag, hvis du ikke normalt arbejder om lørdagen. Modsat hvis du normalt arbejder en lørdag, kan en lørdag også godt lægges som en feriedag. Din normale erstatningsfridag vil tværtimod ikke kunne bruges som feriedag.

Hvis du normalt arbejder 4 dage om ugen, skal din ugentlige fridag også indgå som en feriedag. Når du har 5 ugers ferie vil det således være 20 feriedage og 5 arbejdsfrie dage.

Hvad nu, hvis jeg ikke har opsparet ret til betaling i ferien?

Som tidligere beskrevet kan din arbejdsgiver ikke forlange, at du holder ferie på egen regning, medmindre der er kollektivt ferielukket.

Hvis du har feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver, så har du ret til betalt ferie. Din arbejdsgiver kan derfor varsle din ferie med sædvanligt varsel.

Hvis du ved ferieårets udløb ikke har afholdt den optjente ferie fra din tidligere arbejdsgiver, kan du søge om at få det udbetalt, da det stammer fra et tidligere ansættelsesforhold.

Hvordan forholder det sig med kollektivt ferielukning?

Kollektiv ferielukning betyder, at en hel virksomhed eller en bestemt del af en virksomhed holder lukket. Din arbejdsgiver kan forlange, at du holder ferie, hvis han giver det sædvanlige varsel. Det kan han, ligegyldigt om man har ret til betaling eller ej.

Mange virksomheder holder lukket mellem jul og nytår, og hvis din arbejdsgiver ikke har gemt feriepenge til det tilsvarende antal dage, skal han betale dig løn for de dage.