arbejdsskade

Kan en maveforgiftning være en arbejdsskade?

Ja, det kan det godt. Østre Landsret har netop afgjort, at en ansat, der på tjenesterejse i udlandet, fik en maveforgiftning efter en middag på restaurant, havde pådraget sig en arbejdsskade.

Efter arbejdsskadesikringslovens § 5 er en arbejdsskade efter loven en ulykke og erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

I den konkrete sag var den ansatte på tjenesterejse til udlandet, hvor han skulle have en overnatning, inden han kunne rejse hjem. Da han om aftenen spiste på en restaurant, pådrog han sig en skade i form af en maveforgiftning, og skaden blev anmeldt som en arbejdsskade.

Både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen fandt, at der ikke var tale om en arbejdsskade. Man fandt ikke, at arbejdet var årsagen til den ansattes mavegener. Ankestyrelsen anførte endvidere, at spisningen på restauranten ikke var påtvunget af arbejdsmæssige omstændigheder.

Sagen blev indbragt for domstolene. Både byretten og Østre Landsret anerkendte skaden som en arbejdsskade.

Østre Landsret lagde vægt på, at den ansatte som led i sit arbejde var pålagt at deltage i tjenesterejsen. Han spiste på restauranten forud for at han om natten skulle overnatte på hotel i byen, for dagen efter at skulle rejse hjem til Danmark. 

Landsretten fandt, at restaurantbesøget under disse omstændigheder havde en sådan nødvendig og naturlig forbindelse med den ansattes udførelse af sit arbejde, at indtagelsen af aftenmåltidet måtte anses for en følge af arbejdet eller de forhold, det foregik under, og dermed opfyldte det betingelserne i arbejdsskadelovens § 5.

Se dommen i UfR 2016.1770Ø.