Kan ejerforeninger lovligt udstede bøder til ejerlejlighedsejere?

Kan ejerforeninger lovligt udstede bøder til ejerlejlighedsejere?

Der er eksempler på at ejerforeningers generalforsamlinger har vedtaget at give bøder til ejere, der holder hund, som ikke deltager i fælles arbejdsdage og som ryger i egen ejerlejlighed, herunder ryger hash. Spørgsmålet er om det er lovligt, at en ejerforening giver ejerne bøder?

Skrevet af advokat Jens Hessel, Ret&Råd Bredgade

En ejerforening kan kun lovligt træffe beslutning om fælles udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier, udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond mv., og udgifterne skal udredes blandt ejerne i henhold til fordelingstallet, jf. ejerlejlighedslovens § 6.

Bøder ikke muligt

En ejerforenings generalforsamling kan ikke lovligt vedtage at give ejerne bøder. Det vil være i strid med ejerforeningslovens § 6. Ejerforeningen kan heller ikke lovligt opkræve gebyrer, der reelt er bøder.

En ejerforening kan godt i husorden beslutte, at det er forbudt at holde hund, kat og andre husdyr, men ejerforeningen kan ikke lovligt beslutte at sanktionere en overtrædelse af husorden med bøde eller et gebyr.

Man kan ikke tvinge ejere til at deltage

En ejerforeningen kan lovligt beslutte, at ejerne skal deltage i fælles arbejdsdage og personligt deltage i vedligeholdelse af ejendommens fælles bestanddele, men ejerforeningen kan ikke tvinge ejerne til at deltage og sanktionere en udeblivelse fra arbejdsdage og undladelse af at udføre arbejdet med bøde eller et gebyr.

En ejerforening kan ikke forbyde ejerne at ryge i deres lejligheder, herunder at ryge hash. Dette vil være i strid med ejerlejlighedsloven § 4, hvorefter hver ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom. Ejeren af en ejerlejlighed har som udgangspunkt fuld ejerråden over lejligheden.

Kan ikke sanktionere mod rygning

Ejerlejligheder er i det hele at anse for fast ejendom, hvor lovgivningen knytter retsvirkning til denne status. En ejerforenings beslutning om, at det er forbudt at ryge i en ejerlejlighed, er ugyldig, og en ejerforening kan ikke lovligt vedtage at sanktionere rygning i en ejerlejlighed med bøde eller et gebyr.

Hvis du har spørgmål til artiklen eller behov for rådgivning, så kontakt advokat Jens Hessel, Ret&Råd Bredgade, på tlf. +45 33117729 eller mail jhe@ret-raad.dk, eller find din lokale Ret&Råd-advokat.