Vælg den rigtige entrepriseform

Vælg den rigtige entrepriseform

Når du står for at skulle bygge nyt – hvad enten der er tale om et nyt køkken, en ny tilbygning, en ny renovering, et nyt hus, eller måske nye erhvervslokaler – er det vigtigt at vælge den rigtige entrepriseform i samarbejde med din håndværker, således at ansvarsområderne er klar fordelt på forhånd og inden at en potentiel konflikt opstår.

Skrevet af advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen, Ret&Råd Holstebro

Mange parametre spiller ind i valget af den rigtige entrepriseform, såsom for eksempel projektets omfang, hvorvidt du allerede er i besiddelse af tegninger og projektmateriale, hvorvidt der skal søges byggetilladelse, men også din egen tid og viden om økonomi, jura, byggeteknik m.v. i forhold til, om du selv har forudsætningerne for at styre en byggesag.

Valget af entrepriseform er vigtig for både bygherren – hvad enten denne er privat eller erhvervsdrivende – ligesom det er vigtigt for entreprenøren at tydeliggøre, hvilken entreprise der er tale om, idet fordelingen af ansvaret således på forhånd er afklaret.

Fagentreprise

Her styrer du byggeprojektet selv, og de involverede håndværkere udfører deres arbejde uafhængig af hinanden, idet de er kontraktmæssige uafhængige. Du står med andre ord med alle opgaver selv, hvilket for eksempel er projektering, tegning, indhentning af byggetilladelse, indgå kontrakter med de involverede håndværkere, styre byggeprocessen, løse eventuelle tvister mellem forskellige håndværkere mv.

Fagentreprise er det oplagte valg, såfremt der er tale om arbejde af mindre karakter, som for eksempel opsætning af et nyt tag, udskiftning af køkken, m.v.

Hovedentreprise

Ved hovedentreprise har man som bygherre kun indgået aftale med én entreprenør/håndværker, som styrer selve byggeriet fra start til slut. Dette indebærer blandt andet, at den pågældende hovedentreprenør selv er ansvarlig for mangler samt byggeriets færdiggørelse til tiden. Hovedentreprenøren indgår ofte aftale med underentreprenører, som udfører arbejdet for ham, men du skal som bygherre kun henholde dig til hovedentreprenøren, der hæfter for det samlede arbejde overfor dig. Du skal dog som bygherre selv sørge for indhentelse af de nødvendige godkendelser af projektet samt udfærdigelse af projekteringsmaterialet.

Hovedentreprise vil være det typiske valg for en privat bygherre, der skal have lavet renovering, ombygning eller tilbygning, hvor flere faggrupper er involveret.

Totalentreprise

Ved totalentreprise indgår man som bygherre blot én kontrakt, og entreprenøren står herefter for alt arbejdet, hvilket også kan udledes af navnet, totalentreprise.

Totalentreprise er det typiske valg ved opførsel af store byggerier, eller ved privates køb af typehuse.

Valget af entrepriseform er vigtig for både bygherren – hvad enten denne er privat eller erhvervsdrivende – ligesom det er vigtigt for entreprenøren at tydeliggøre, hvilken entreprise der er tale om, idet fordelingen af ansvaret således på forhånd er afklaret. Som det følger af ovenstående er der således ikke et klart svar på, hvilken entrepriseform der er den bedste, idet valget beror på en konkret vurdering i hver enkelt tilfælde.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen, på mail: jrj@ret-raad.dk eller tlf.: +45 46 14 67 21. Han er tilknyttet Ret&Råd Holstebro, Ret&Råd Hurup og Ret&Råd Lemvig. Du er også velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.