Selskabsret: Selskaber og Virksomheder

Selskabsret: Selskaber og Virksomheder

Ret&Råd Advokater rådgiver om selskabsret, vi rådgiver om alt inden for etablering af selskaber og de juridiske forhold, der knytter sig til driften af en virksomhed.

Vore advokater rådgiver i selskabsret og om valg af selskabsform, om virksomheden skal drives som personlig virksomhed, som et ApS, A/S, P/S eller en anden form for erhvervsdrivende virksomhed med begrænset hæftelse, smba, I/S, K/S, fond eller forening.

Selskabsloven omfattede selskabsformerne, anpartsselskaber - ApS, aktieselskaber – A/S og partnerselskaber – P/S.

Selskabsloven og almindelige selskabsretlige principper regulerer forholdene for holdingselskaber, generationsskifter og koncerner.

Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder regulerer andre selskaber end dem, der er omfattet af selskabsloven, som f.eks. SMBA og I/S.

Selskabsloven og almindelige retsprincipper ordner selskabernes interne forhold, ejeraftaler, selskabernes ledelse, direktion og bestyrelse, kapitalkrav og hæftelse og forholdene om selskabers navn, logo og identitet.