Selskabsret: Selskaber og Virksomheder

Selskabsret: Selskaber og Virksomheder

Ret&Råd Advokater rådgiver om selskabsret, vi rådgiver om alt inden for etablering af selskaber og de juridiske forhold, der knytter sig til driften af en virksomhed.

Kontakt advokat Jens Hessel, Ret&Råd Bredgade, for råd og vejledning på telefon 33 11 77 29 eller jhe@ret-raad.dk

Vore advokater rådgiver i selskabsret og om valg af selskabsform, om virksomheden skal drives som personlig virksomhed, som et ApS, A/S, P/S eller en anden form for erhvervsdrivende virksomhed med begrænset hæftelse, smba, I/S, K/S, fond eller forening.

Selskabsloven omfattede selskabsformerne, anpartsselskaber - ApS, aktieselskaber – A/S og partnerselskaber – P/S.

Selskabsloven og almindelige selskabsretlige principper regulerer forholdene for holdingselskaber, generationsskifter og koncerner.

Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder regulerer andre selskaber end dem, der er omfattet af selskabsloven, som f.eks. SMBA og I/S.

Selskabsloven og almindelige retsprincipper ordner selskabernes interne forhold, ejeraftaler, selskabernes ledelse, direktion og bestyrelse, kapitalkrav og hæftelse og forholdene om selskabers navn, logo og identitet.