IVS skal omdannes til ApS –  ellers bliver det opløst

IVS skal omdannes til ApS – ellers bliver det opløst

I april 2019 blev der gennemført en lovændring, der afskaffede iværksætterselskabet. Det betyder, at såfremt iværksætterselskabet ikke inden den 1. april 2021 er omdannet til et anpartsselskab, vil det blive begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen. For at iværksætterselskabet kan omdannes til et anpartsselskab, skal der være en selskabskapital på minimum kr. 40.000,- og foretages de nødvendige vedtægtsmæssige ændringer.

Skrevet af advokat Mads Sommerlund, Ret&Råd Odense

Der kan ikke længere etableres iværksætterselskaber.

Baggrunden for at afskaffe iværksætterselskabet var, at disse selskaber kunne etableres med en kapital på kr. 1,-, og at ejerne som udgangspunkt ikke hæftede for den gæld, som opstod i selskabet, hvilket medførte, at selskaberne blev brugt til besvigelser specielt over for det offentlige.

Der var, efter de tal jeg har adgang til, lidt under 40.000 iværksætterselskaber, da muligheden for nyetablering af iværksætterselskabet blev afskaffet.

Jeg forventer, at en meget stor del af disse selskaber vil blive opløst senest i 2021. Selskaberne er inaktive. Dette understreges af, at en stor del af selskaberne ikke er momsregistreret.

Der kan ikke længere etableres iværksætterselskaber.

Sådan omdannes selskabet

Driver du en reel virksomhed i selskabsformen iværksætterselskab, kan der afholdes en generalforsamling i selskabet, hvor generalforsamlingen kan beslutte at omdanne IVS’et til et anpartsselskab.

I forbindelse med generalforsamlingen skal der vedtages ændrede vedtægter, hvor selskabsbetegnelsen skal ændres fra IVS til ApS. Herudover er det centrale punkt naturligvis, at der i selskabet skal være en selskabskapital på minimum kr. 40.000,

Er der ikke tilstrækkelige midler i selskabet til, at kapitalen kan forhøjes, skal der gennemføres en kapitaludvidelse. Den kan som udgangspunkt ske enten ved kontant indskud, ved apportindskud af aktiver eller ved gældskonvertering – altså ved konvertering af et tilgodehavende, som ejeren har hos selskabet.

Efter den lovændring, hvor iværksætterselskabet blev afskaffet, skal selskabskapitalen på kr. 40.000,00 ved omdannelsen dokumenteres af en vurderingsmand, sædvanligvis en registreret eller statsautoriseret revisor.

Det vil derfor være en fordel at lave omdannelsen af IVS til ApS i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab, specielt hvis man benytter registrerede eller statsautoriserede revisorer til udfærdigelse af regnskab, idet revisor kan bruge regnskabsbalancen til at belyse selskabets økonomiske situation og dermed kan afgive vurderingsberetning uden at skulle udarbejde en helt ”ny balance”.

Hvis du har spørgsmål til denne artikel, er du velkomme til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.