Selskabsformen IVS er snart fortid

Selskabsformen IVS er snart fortid

Den 15. oktober 2021 lukker staten alle IVS’er, der ikke er omdannet til ApS. Hvis du endnu ikke har fået omdannet dit iværksætterselskab til et anpartsselskab, så kan Ret&Råd hjælpe dig. Regeringen besluttede tilbage i 2019, at selskabsformen iværksætterselskab skulle afvikles inden for en to-årig periode. Fristen for afvikling eller omdannelse er derfor den 15. oktober i år.

Skrevet af advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen, Ret&Råd Holstebro Hurup Lemvig

Som ejer af et iværksætterselskab kan du enten vælge at lukke dit IVS ned eller omdanne selskabet til et ApS. En eventuel nedlukning foregår ikke automatisk, og ved omdannelse til ApS bør du søge juridisk hjælp. Undlader du at gøre noget – dvs. omdanner eller lukker dit IVS – vil selskabet blive tvangsopløst. 

Hvad betyder en tvangsopløsning for dig?

En tvangsopløsning betyder, at noget tvinges til at lukke. I dette tilfælde kan det have store konsekvenser for dig. Det kan både have økonomiske konsekvenser – her og nu. Det kan også have konsekvenser for dit fremtidige virker, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at starte et nyt selskab.

En tvangsopløsning vil blive anset som et rødt flag og gøre det problematisk for dig at åbne en erhvervskonto på et senere tidspunkt.

Ved en tvangsopløsning overgår håndtering og råderet over selskabets aktiver til en advokat. Du vil blive frataget retten til at råde over selskabets aktiver, samt være en del af ledelsen. Advokaten sørger for, efter overtagelsen, at betale og indgå aftaler med kreditorer. Når det er klaret, så vil det fremgå i CVR-registreret, at dit selskab er blevet tvangsopløst. En tvangsopløsning vil blive anset som et rødt flag og gøre det problematisk for dig at åbne en erhvervskonto på et senere tidspunkt.

Er der krav til omdannelse?

Da både iværksætterselskabs- og anpartsselskabsformen er kapitalselskaber, kan omdannelsen ske relativt hurtigt og nemt. Typisk vil det dreje sig om at den juridiske ramme ændres en smule. Derved kan du fortsat drive selskabet som hidtil, og omdannelsen vil ikke kræve yderligere administrativt arbejde fra din side.

Ved stiftelse af et anpartsselskab lyder der generelt et kapitalkrav på kr. 50.000,00. Dog har regeringen valgt at nedsætte beløbet i forbindelse med omdannelse af iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Kapitalkravet for omdannelse lyder derfor på kr. 40.000,00.

Hvis iværksætterselskabet ikke indeholder kapital på kr. 40.000,00, kan dette forhøjes ved indskydelse af kapital inden omdannelsen. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er muligt at indskyde kapital fra en  erhvervskonto, men at kapitalen skal indskydes af privatpersoner – ofte ejer(e). Hvis dit iværksætterselskab har gæld og/eller underskud, vil dette følge med selskabet ved omdannelse.

Hvad gør jeg for at opfylde kapitalkravet?

For at opfylde kapitalkravet på kr. 40.000,00 kan der fortages en forhøjelse af selskabets kapital på fire følgende måder:

Kapitalforhøjelse med kontanter

Du kan indskyde kapital ved at skyde flere penge i selskabet. Det betyder, at du skyder det beløb ind i selskabet, svarende til differencen mellem den CVR-registrerede selskabskapital for dit iværksætterselskab og minimumskravet på de kr. 40.000,00 for anpartsselskaber. Dette kræver blot en overførsel til vores klientkonto, hvorefter vi bekræfter kapitalen.

Kapitalforhøjelse med aktiver

Du har mulighed for at forhøje din kapital ved at indskyde andre værdier end kontanter. Aktiver er såkaldte midler, som du har rådighed over, men som ikke er likvide. Det kan eksempelvis være en bil eller lignende. Denne metode kræver dog en vurderingsberetning.

Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering

Du kan også øge kapitalen ved at tilbyde en selskabskreditor anparter i selskabet mod at denne til gengæld opgiver sit krav mod selskabet. Den pågældende kreditor er herefter anpartshaver i dit selskab. På denne måde bliver selskabets fremmedkapital omdannet til egenkapital. Handlingen kræver ikke særskilt dokumentation. 

Kapitalforhøjelse ved fondsforhøjelse

Endeligt kan kapitalforhøjelse ske ved en fondsforhøjelse. Her overføres selskabets frie reserver til selskabskapitalen. Det centrale ledelsesorgan og generalforsamlingen er ansvarlige for, at fondsforhøjelsen ikke overstiger de frie midler. Ved omregistrering skal reserverne i dit iværksætterselskab dog overføres i sin helhed til selskabskapitalen.

Kontakt os i dag

Hvis du endnu ikke har fået omdannet dit IVS til et ApS, så er det ved at være tid til at få det gjort. Vi hjælper dig gerne med rådgivning og nem omdannelse af dit iværksætterselskab. Du er velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Jeppe Ravn Hattens Jensen, Ret&Råd Holstebro Hurup Lemvig, på mail: jrj@ret-raad.dk eller tlf.: +45 46 14 67 21. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.