Iværksætterselskaber og holdingselskaber til start-ups

Iværksætterselskaber og holdingselskaber til den nystartede virksomhed

Et iværksætterselskab er at sammenligne med et anpartsselskab med undtagelser. Indskudskapitalen i et iværksætterselskab kan være 1 kr. og man kan ikke udlodde udbytte fra IVS. Man skal spare 25 % af overskuddet op i iværksætterselskabet indtil man har nået kr. 50.000 i kapital.

Skrevet af advokat Ole Krabbe, Ret&Råd Silkeborg

Iværksætterselskab som holdingselskab

Der kan være både skattemæssige og likviditetsmæssige fordele forbundet med at oprette et holdingselskab samtidig med, at man påbegynder sin erhvervsmæssige aktivitet i sit driftsselskab. Det er billigere at oprette Holding og drift samtidigt. Man kan godt bruge et iværksætterselskab som holdingselskab

Hvornår er det en god ide at oprette et iværksætterselskab?

Et IVS er et oplagt valg, hvis likviditeten og lånemulighederne er begrænsede, men du har en forretningside, du gerne vil prøve af.

Grundlæggende er et IVS et anpartsselskab med en indskudskapital mindre end 50.000 kr. Som navnet siger, er det en selskabsform som er tiltænkt iværksættere, men i det virkelige liv er det den praktiske anvendelse, der sætter grænsen for, hvornår man vælger et A/S, et ApS eller et IVS. Et IVS er et oplagt valg, hvis likviditeten og lånemulighederne er begrænsede, men du har en forretningside, du gerne vil prøve af.

Der skal som ved oprettelse af andre kapitalselskaber oprettes stiftelsesdokument og vedtægter ved oprettelsen og der skal indskydes mindst 1 kr., der dog kan foreligge som et kontantbeløb, der ikke behøver at stå på en konto.

Hensigten med et IVS er, at det senere kan omdannes til et ApS, når kapitalen i selskabet overstiger 50.000 kr.

Hvilken selskabsform skal jeg vælge?

Det afgørende er jo i virkeligheden, hvad forretningsplanen og likviditetsbudgettet siger om selskabets fremtidige udvikling herunder det fremtidige behov for likviditet og arbejdskapital.

Hvilke investeringer skal der foretages og skal der bindes større beløb i varelager og udestående tilgodehavender hos kunder eksempelvis? Indskud skal altid ske i kontanter, hvilket betyder, at apportindskud ikke er mulig.

Ikke mulighed for udbyttebetaling!

Når driften i IVS er startet op, har man pligt til at opspare 25 % af sit overskud i iværksætterselskabet, indtil man har nået 50.000 kr.

Så længe du har et IVS og indtil det er omdannet til et Anpartsselskab, kan du ikke udlodde udbytte. Det vil sige, at selvom du har overskud, og du har sparet de pligtige 25 % op, kan du ikke få resten af overskuddet udbetalt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.