Grundskyld - ingen stigning i 2016

Mange boligejere vil i 2016 opleve, at de skal betale mindre end forventet i grundskyld for 2016 og derefter.

Regeringen og dets støttepartier har nemlig i forbindelse med finansloven for 2016 indgået en aftale om at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskylden (ejendomsskat) for ejerboliger fra 2015 til 2016. Der blev også aftalt en lavere stigning i grundskylden fremover. Grundskylden må herefter kun stige med 6,6 pct., hvor den tidligere måtte stige med 7 pct. 

De nye regler gælder ejerboliger, parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv., der efter vurderingslovens § 1 vurderes i ulige år.
Fastfrysningen af grundskylden gælder ikke for f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme medmindre ejendommene vurderes i ulige år. Disse ejendomme vil dog være omfattet af stigningsbegrænsningen på 6,6 pct.

Hvad betyder det for dig som boligejer?

Fastfrysning af grundskylden betyder, at reguleringsprocenten fra 2015 til 2016 vil falde fra 6,6 pct. til 0 pct. Den afgiftspligtige grundværdi i 2016 vil derfor være den samme som i 2015. Mange boligejere vil således opleve, at de enten skal betale det samme i grundskyld som sidste år eller betale mindre.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle de berørte boligejere, som fastfrysningen vil få betydning for. Hvis du allerede i 2015 har nået loftet over, hvor meget du skal betale i grundskyld, vil det være det samme som i 2015, som du skal betale i 2016.

Vær opmærksom på, at kommunerne stadig har mulighed for at ændre på grundskyldspromillen, som de enten kan sætte op eller ned inden for nogle givne grænser, som ikke er påvirket af de nye regler.

Reguleringen af grundskylden blev ikke iværksat med 1. rate i 2016, men vil blive reguleret ved opkrævningen af 2. rate i 2016. Du vil blive kompenseret for den manglende nedsættelse af grundskyld i 1. rate i 2016, når du skal betale 2. rate i 2016.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for yderligere hjælp til de nye regler om grundskyld, skal du være meget velkommen til at kontakte Ret&Råd Sundhuset.