Ind- og udflytningsrapport for lejemål

Der er obligatorisk for udlejer at udarbejde ind- og udflytningsrapporter, hvis udlejer lejer mere end et beboelseslejemål. Med virkning fra den 1. januar 2018 er proceduren nu gjort meget nemmere, idet rapporten kan sendes til og underskrives digitalt af lejeren.
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt advokat Dorthe Westerdahl, Advokaterne Ret&Råd København , på telefon 69 66 30 24 eller e-mail: dwe@ret-raad.dk.

Skriftlig rapport

Udlejer skal allerede under besigtigelsen notere evt skader/mangler, og lejer skal herefter underskrive rapporten. Følges proceduren ikke, kan udlejer ikke gøre et istandsættelseskrav gældende overfor lejeren.

Rapporten skulle førhen udleveres fysisk til lejer med henblik på lejers underskrift. Nu kan udlejer sende lejer et digitalt dokument f. eks som en e-mail med rapporten vedhæftet som fil. Lejer skal stadigvæk kvittere for modtagelsen. Men det kan gøres digitalt.

Samtykke til digital kommunikation

Selvom proceduren nu er gjort meget mere praktisk med adgang til elektroniske kommunikation, bør udlejer sikre sig lejers skriftlige samtykke til, at rapporten bliver udleveret digitalt.

For alle gamle lejekontrakter indgået før 2018, bør der derfor overvejes, om udlejer vil indgå en særskilt aftale med lejer om, at der kan anvendes digital kommunikation.

Formuleringen kan eksempelvis være følgende:

Ad lejelovens § 4 – elektronisk kommunikation.

Lejer og udlejer har aftalt, at parterne kommunikere ved hjælp af elektroniske kommunikation. Lejer forpligtiger sig til at sikre, at udlejer til enhver tid er i besiddelse af lejers gældende e-mailadresse til brug for kommunikationen. (indsæt parternes e-mail…) 

En evt. opsigelse af lejemålet skal dog indeholde lejers underskrift, hvorfor opsigelse af lejemål ikke udelukkende kan ske via fremsendelse af e-mail.

Selvom der aftales elektronisk kommunikation, kan parterne alligevel selv vælge at skifte mellem almindelig post og digital kommunikation.

Er lejer fritaget for digital post fra det offentlige – kan udlejer ikke kommunikere digitalt med lejeren.

Fra den 1. januar 2019 gælder de nye bestemmelse om digital kommunikation også for de gamle lejemål – uden at det kræver en særskilt aftale.

Hvornår kan der fortsat ikke alene anvendes elektronisk kommunikation?

Trods lovændringen er det fortsat ikke muligt at fremsende opsigelse og betalingspåkrav til lejer som digital post. Udlejer skal i disse tilfælde fortsat sende denne post som almindelig post – det vil sige som Quick-brev og som anbefalet post.