Hvornår er det en god ide at oprette et iværksætterselskab, et IVS?

Hvornår er det en god ide at oprette et iværksætterselskab?

Siden 1. januar 2014 har det været muligt at oprette et iværksætterselskab - et IVS - med et kapitalindskud på kun 1 kr. Et IVS er på langt de fleste punkter ligesom et anpartsselskab, men du skal være opmærksom på de begrænsninger, der ligger i selskabsformen IVS.

Skrevet af advokat Ole Krabbe, Ret&Råd Silkeborg

Hvad er et IVS?

Grundlæggende er et IVS et anpartsselskab med en indskudskapital mindre end 50.000 kr. Som navnet siger, er det en selskabsform som er tiltænkt iværksættere. Alle kan dog gøre brug af selskabsformen, hvis man blot overholder de regler, der gælder. Et IVS er et oplagt valg, hvis du ikke har så mange penge, men du har en forretningsidé, du gerne vil føre ud i livet.

Fordelen ved iværksætterselskabet er utvivlsomt, at det er mindre likviditetsbelastende at etablere et selskab

Hvis du ønsker at oprette et IVS, skal du igennem den samme procedure ved opstart som ved et ApS. Du skal oprette et stiftelsesdokument, udfærdige vedtægter og betale indskud på mindst 1 kr. IVS skal også registreres hos Erhvervsstyrelsen bl.a. for at det kan få et CVR-nummer.

Det er målet med et IVS, at det senere omdannes til et ApS, når kapitalen i selskabet overstiger 50.000 kr. Efter det bliver omdannet til ApS, bortfalder flere af de begrænsninger som ligger i selskabsformen. Hvis du har økonomisk mulighed for det, er det ofte anbefalelsesværdigt at oprette et ApS allerede til at starte med.

Hvad er fordelene?

Fordelen ved iværksætterselskabet er utvivlsomt, at det er mindre likviditetsbelastende at etablere et selskab, når de midler, der er til rådighed for indskud er begrænsede. For de fleste giver det dog ingen mening kun at indskyde 1 kr., men forretningsplanen og likviditetsbudgettet fortæller, hvad det passende beløb at indskyde i selskabet er. Jo flere udgifter, selskabet skal afholde, inden der går penge ind den anden vej, jo højere beløb bør indskydes til at håndtere virksomhedens cash flow. Stiftelseskapitalen i et IVS skal indskydes i kontanter og kan ikke indskydes i form af aktiver. Vær i forbindelse med vurdering af størrelse på kapitalindskud opmærksom på Selskabslovens § 119, der kræver aktiv handling, når selskabets egenkapital er reduceret til mindre end halvdelen af den tegnede kapital.

Derudover er fordelen ligesom ved almindelige ApS’er, at du som udgangspunkt ikke hæfter med mere, end du har indskudt i iværksætterselskabet. Ofte vil du dog alligevel komme til at hæfte, da selskabets kreditorer i nogle tilfælde må påregnes at ville forlange personlig hæftelse i form af personlig kaution.

Du kan fravælge revision af årsrapporten, men der skal udarbejdes et regnskab til Erhvervsstyrelsen.

Hvad skal man være opmærksom på?

Når du har etableret et IVS, har du pligt til at opspare 25 % af selskabets årlige overskud i firmaet, indtil kapitalen har nået de 50.000 kr. På dette tidspunkt omdanner man så selskabet til et ApS. Genererer man ikke noget overskud, skal man naturligvis heller ikke spare noget op, men blot fortsætte som IVS.

Så længe du har et IVS, kan der ikke udloddes udbytte. Det vil sige, at selvom du har overskud, og du har sparet de pligtige 25 % op, kan du ikke få resten af overskuddet udbetalt som udbytte. Dette kan løses ved, at du opsparer mere end 25 %, eksempelvis ved at udvise løntilbageholdenhed, så du hurtigt når op på en kapital på 50.000 kr. så du kan omdanne selskabet til ApS.

Hvornår er det en god ide også at oprette et holdingselskab?

Du bør overveje, om du i forbindelse med oprettelsen af din virksomhed som iværksætterselskab skal kombinere det med et holdingselskab. Nøjagtig som ved ApS’er, kan et IVS være både holdingselskab og driftsselskab. Normalt bruges denne konstellation, så man kan få skattefrit udbytte fra driftsselskabet op i holdingselskabet. Som netop beskrevet kan du dog ikke udlodde udbytte fra dit IVS, og du må derfor vente med at få udbytte op i dit holdingselskab, indtil driftsselskabet har opsparet 50.000 kr. og er omdannet til en ApS. Der kan være mange fordele, herunder skattemæssige fordele, ved at oprette et holdingselskab fra starten, bl.a. hvis man planlægger at sælge ejerandele eller optage nye partnere. Du kan også oprette et holdingselskab efterfølgende, men det er normalt billigere at oprette det hele samtidig.

Overvejer du at starte en iværksættervirksomhed eller et anpartsselskab? Er du i tvivl om, hvad den mest fordelagtige løsning er for dig? Så kontakt partner og advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.