Gaeld til det offentlige - gældssanering

Hvorfor skal vi lave testamente, når vi er gift – og skal vi?

Hvis I har valgt at gifte jer, er I arvemæssigt allerede langt bedre stillet, end da I var kærester. Arveloven sikrer, at den af jer, som lever længst, arver hele eller en del af førstafdødes formue.

I vælger selv, om den af jer, som lever længst, skal have et endnu bedre grundlag for at fortsætte livet – det kræver bare et testamente.

Hvor meget kan man begrænse børnenes arv?

Har man børn, vil de som min. have krav på deres tvangsarv. Når I er gift, vil deres tvangsarv udgøre 12,5%. Efterlader man sig et barn, skal barnet modtage de 12,5%. Har man flere børn skal de 12,5% deles mellem børnene. 

I kan kun begrænse børnenes arv, hvis I opretter et testamente.

Hvad sker der, hvis man ikke opretter testamente:

Fælleseje – intet særeje

graf-testamente

Hvordan kan man sikre længstlevende bedst muligt med et testamente:

Fælleseje – intet særeje

graf-testamente

Kan man begrænse børnenes arv endnu mere?

Hvis I gerne vil flytte så mange værdier som muligt over til den længstlevende ægtefælle, skal I beslutte jer for, at det I hver især ejer skal tilhøre jer som særeje. Særejet aftales i en ægtepagt, som skal tinglyses. I kan vælge en særlig særejeform, som sikrer, at længstlevende beholder sit eget særeje og får halvdelen af det, I aftalte skulle tilhøre førstafdøde som særeje. Derudover kan I via et testamente bestemme, at længstlevende skal arve så meget som muligt efter den af jer, som dør først.

Denne afdødes særeje bliver fællesseje ved dennes død.

graf-testamentegraf-testamente

Hvordan kan man sikre, at børnene får det, som er tilbage?

Selvom man vælger, at ægtefællen skal arve så meget som muligt, betyder det ikke automatisk, at børnene dermed ikke i sidste ende får del i den formue, som måtte være tilbage, når ægtefællen dør. Medmindre I har bestemt andet, vil jeres fællesbørn arve den formue, som er tilbage, når længstlevende dør. Har I børn fra tidligere forhold, kan I - via et testamente – bestemme, at de og jeres evt. fællesbørn skal dele den formue, som er tilbage, når den sidste af jer dør.