Hvordan reklamebeskytter jeg min virksomhed?

Hvordan reklamebeskytter jeg min virksomhed?

Du kan bede om at få din virksomhed reklamebeskyttet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Både produktionsenheder og juridiske enheder kan reklamebeskyttes. Hvis din virksomhed ønsker dette, kan du sende en e-mail til reklamebeskyttelse@eogs.dk.

Oplysninger om reklamebeskyttede virksomheder må ikke bruges til reklamehenvendelser. Oplysningerne må heller ikke bruges i forbindelse med andre henvendelser, med mindre virksomheden, der vil kontakte dig, har specifik hjemmel i lov eller du som virksomhed har givet samtykke.

Oplysninger om reklamebeskyttede virksomheder må ligeledes alene videregives fra Det Centrale Virksomhedsregister - samlet eller gruppevis - såfremt modtageren af oplysningerne skriftligt erklærer at ovenstående vil blive overholdt. Overtrædelse af reglerne om reklamebeskyttelse sanktioneres med bøde.

Ovenstående følger af CVR-lovens bestemmelser, jf. § 19 og § 22.

At virksomheden er reklamebeskyttet betyder ikke, at virksomhedens data slettes fra Det Centrale Virksomhedsregister. Oplysningerne er fortsat offentligt tilgængelige, ligesom de også fortsat må videregives til private. Husk at meddele, hvilket CVR-nr der skal reklamebeskyttes.

Hvordan beskytter jeg mig mod annoncehajer?

Annoncehajer er meget aggressive telefonsælgere af f.eks. annoncer på internettet. De må ikke maile eller faxe deres tilbud til aktuelle eller mulige nye kunder. De må ikke rette henvendelse til nogen – heller ikke til din virksomhed - ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre du forudgående har anmodet om det.

Telefonsælgere må imidlertid gerne ring til din virksomhed. Dette kan du i nogle tilfælde forvente, at de gør på en meget aggressive og overrumplende måde. Det har kostet mange virksomheder mange hundrede tusinder af kroner.

Vi kan hjælpe

Ret&Råd advokaterne har haft en del af disse sager for virksomheder der er kommet i klemme som følge af sælgere der har været opsøgende i en grad, der bedst karakteriseres som et brud på god markedsføringsskik.

Kontakt derfor din Ret&Råd advokat og få gode råd til, hvordan du undgår, at din virksomhed lider tab på annoncehajer.