Skilsmisse

Hvordan får jeg ægtefællebidrag og hvor meget?

Hvordan får jeg ægtefællebidrag?

Når man er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Forsømmer den ene ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du anmode Statsforvaltningen om at pålægge din ægtefælle at betale bidrag.

Den som skal separeres eller skilles, kan fremsætte krav om at få tillagt ægtefællebidrag fra sin tidligere ægtefælle. Dette kan ske på følgende måde:

  • I er enige om, at der skal betales bidrag og hvor længe dette skal vare.
  • Ved uenighed, kan den der kræver bidrag, anmode Statsforvaltningen om at sende sagen i retten. Her vil en dommer afgøre, om du kan få ægtefællebidrag og hvor længe

Når en dommer skal træffe afgørelse om, hvorvidt der skal betales bidrag, er der flere forhold, der spiller ind på dommerens afgørelse, nemlig:

  • Hvor længe I har været gift, men også hvor længe I har boet sammen før I indgik ægteskab
  • Man ser også på, om den der kræver bidrag, har et behov for bidrag eller har en tilstrækkelig indtægt til at klare sig selv
  • Endelig ser man på, om den der i givet fald skal betale, har en indtægt af en sådan størrelse, der gør det muligt at betale bidrag. 

Bidragets længde vil meget sjælden overstige 10 år og normalt blive bestemt ud fra ægteskabets længde og bidragsmodtagers behov.

Bidragets størrelse

Når det er afgjort, at der skal betales bidrag, og parterne ikke er enige om bidragets størrelse, er det Statsforvaltningen, der bestemmer, hvor stort bidraget skal være pr. måned. Som udgangspunkt, vil den der skal have bidrag få fastsat bidragets størrelse til kr. 0,00, såfremt denne har en indtægt på 290.000 til 330.000/år.

Hvis den der skal betale bidrag har en indtægt mindre en 280.000/år, vil bidraget også blive sat til 0,00.

Sker der ændringer i indkomsten, kan man søge Statsforvaltningen om igen at vurdere bidragets størrelse.

Husk at den der betaler bidrag, har fradrag for dette. Det er dog væsentligt, at en evt. frivillig aftale herom, er godkendt på Statsforvaltningen for at kunne opnå fradrag. Den der modtager bidrag, skal indtægtsføre dette.

}