Gældssanering rådighedsbeløb

Gældssanering – hvordan beregnes rådighedsbeløbet?

I forbindelse med ansøgning om gældssanering skal der fremlægges et budget, der kan lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt man opfylder betingelserne for en gældssanering.

Kontakt advokat Stine Morild Kulmbak, Advokaterne Ret&Råd København for råd og vejledning om beregning af rådighedsbeløbet ved gældssanering på telefon 69 66 30 23 eller smi@ret-raad.dk

Rådighedsbeløbet er det beløb man skal leve af under en gældssanering.

Rådighedsbeløb er en fast standard og der tages således ikke individuelle hensyn, idet beløbet samtidig er et led i beregningen af, hvad der skal tilbagebetales til kreditorerne. Det beløb der er tilbage efter fradrag af rådighedsbeløbet og udgift til husleje, er det beløb der skal betales til kreditorerne.  

Brug for hjælp til gæld? Kontakt en advokat her.

Rådighedsbeløb i 2019

I 2019 er rådighedsbeløbet for enlige kr. 6.420, mens det for par hedder kr. 10.890 Hvis man her hjemmeboende børn bliver rådighedsbeløbet forhøjet med henholdsvis kr. 1.760, kr. 2.250 eller kr. 3.230 alt efter barnets alder. Udgifter til hjemmeboende børn over 18 år kan ikke medtages. 

De udgifter der skal afholdes af rådighedsbeløbet er som udgangspunkt alle leveomkostninger, herunder mad, transport, forsikringer, licens/tv/telefon, briller og forbrug i øvrigt. Hvis transportudgiften er nødvendigt for at kunne passe sit arbejde vil det dog være muligt at få udgiften medtaget i budgettet uden den skal afholdes af rådighedsbeløbet. 

I visse tilfælde kan man få lov til at afholde udgifter til medicin ud over rådighedsbeløbet.

Artiklen er skrevet af advokat Stine Morild Kulmbak ved Ret&Råd Advokater København. Hos Ret&Råd København har vi stor erfaring med gældssanering. Vi ved hvilke forhold der har betydning for om en gældssanering indledes eller ej og tilbyder en uforpligtende vurdering af din situation. 

Find din nærmeste Ret&Råd Advokat via kortet på vores hjemmeside, læs mere om Gæld eller download brochuren Gældssanering.

Læs flere artikler om gældsrådgivning eller læs Stines andre artikler om gæld her: