Har du fået oprettet et testamente og sikret dine pårørende?

Hvordan opretter jeg et testamente?

For øjeblikket ruller 3. sæson af ”Arvingerne” over skærmen, og de sidste par uger har vi kunne følge med i programserien ”Når arven splitter os”. Særligt sidstnævnte program viser med al tydelighed, hvad der kan ske, hvis ikke du har fået oprettet et testamente i tide og dermed ikke har fået fortalt dine arvingerne klart og tydeligt, hvad der skal ske med arven efter dig. Årligt oprettes i Danmark alene omkring 30.000 testamenter. Har du fået oprettet et testamente og sikret dine pårørende?

Du kan oprette et testamente på to måder: 

  1. som et såkaldt notartestamente
  2. som et vidnetestamente. 

Et notartestamente underskrives for notaren og registreres på dit cpr. nr. Et vidnetestamente underskrives af to uvildige vidner.

Har du mulighed for det, bør du oprette dit testamente som et notartestamente, da registreringen på dit cpr. nr. er din sikkerhed for, at testamentet altid kommer frem.

Notaren er beliggende i den lokale skifteret. På www.domstol.dk kan du se åbningstider og telefonnummer for tidsbestilling. Foruden to eksemplarer af testamentet skal du til mødet hos notaren medbringe kørekort eller pas til forevisning.

Hvad koster det at oprette et testamente?

Det koster 300 kr. at få testamentet registreret hos notaren.

Hvis du skal have en advokat til at hjælpe dig med at udfærdige testamentet, vil bistand omfattende et indledende møde til drøftelse af ønsker, herunder drøftelse af forhold vedr. pensioner og forsikringer, udfærdigelse af udkast til testamente samt klargøring af det færdige testamente til underskrift for notaren typisk koste ca. 5.000 kr.

Kontakt

Har du spørgsmål til oprettelse af testamente, eller har du et gammelt testamente, du ønsker gennemgået, så kontakt os for en uforpligtende drøftelse på tlf. 89 15 25 00 eller på mail: am@ret-raad.dk. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers