Hvilke regler gælder ved valg af advokat i straffesager

De færreste kender til reglerne om valg af advokat i straffesager og tror, at advokaterne frit kan fastsætte deres salær. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan advokater vælges i straffesager, og hvordan advokaterne aflønnes.

Reglerne om valg af advokater i straffesager tilgodeser heldigvis i vidt omfang den, som er involveret i sagen enten som tiltalt eller offer. Advokaten kan fungere i to funktioner i en straffesag; som forsvarsadvokat eller bistandsadvokat og i begge tilfælde gælder, at man selv frit kan vælge, hvilken advokat man ønsker, og at advokatens salær bestemmes af retten efter nogle faste takster.

Frit valg af advokat 

Der er som udgangspunkt frit valg af advokat. Beskikkelsen af en forsvarsadvokat i en straffesag er imidlertid personligt, og det vil derfor som udgangspunkt være advokaten selv, som møder i sagen. Der vil derfor være visse situationer, hvor retterne vil nægte at beskikke en advokat, hvis han/hun ikke kan møde i sagen, og det vil medføre en længere udsættelse af sagen, hvis advokaten vælges. Her vil hensynet til en hurtig proces for offer og tiltalt veje tungere end det frie advokatvalg. Men bortset fra disse situationer (og hvor advokaten er inhabil), vil man som tiltalt i en straffesag, frit kunne vælge advokat. 

Som skrevet ovenfor, er det retten, som bestemmer advokatens salær, hvilket sker efter nogle faste takster udmeldt af landsretterne, og udgangspunktet vil derfor være, at advokaterne får det samme salær for det arbejde, som er forbundet med sagen, også selvom en advokat bruger længere tid på sagen end en anden advokat ville gøre.

Det er endvidere sådan, at det offentlige lægger ud for advokatens salær, og det er kun i det tilfælde, hvor den tiltalte bliver dømt i sagen, at vedkommende vil blive pålagt at betale hele eller delvise sagsomkostninger. I dette tilfælde vil den tiltalte efterfølgende få en anmodning om at betale og kan i den forbindelse eventuelt bede om at betale salæret på afdrag. Der er derfor aldrig penge mellem advokaten og klienten.

Også hvervet som bistandsadvokat er personligt. Offeret for en forbrydelse vil ikke have udgifter til advokat. Disse vil enten blive dækket af det offentlige eller en retshjælpsforsikring, hvis offeret har en forsikring. Bistandsadvokatens opgave er dels at lave en eventuel erstatningsopgørelse i sagen, og dels støtte offeret under dennes forklaring i retten.

Hvis du er interesseret i at se, hvilke takster som gælder for advokater i straffesager, kan de ses her