Oprettelse af testamente

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på, når jeg opretter testamente

Efter arveloven blev ændret i 2008, er der i dag mulighed for at testamentere over 75 % af det, man efterlader sig. De sidste 25% tilfalder ens tvangsarvinger med halvdelen af de 25% til ægtefællen og den anden halvdel til deling mellem børn. Såfremt der ikke er en ægtefælle, arver ens børn hele tvangsarven til deling (og omvendt).

Man har i dag også mulighed for at begrænse tvangsarven til kr. 1.000.000,00 (beløbet bliver løbende indeksreguleret)

I forbindelse med oprettelsen af testamente er det vigtigt at oprette testamente som et notartestamente, da man herved sikrer sig, at en kopi af testamentet opbevares i notarens arkiv.

Et notartestamente vil altid blive fundet frem i forbindelse med, at skifteretten modtager underretning om et dødsfald (der er også mulighed for at oprette et testamente som et vidnetestamente, men det kan ikke anbefales hvis det praktisk er muligt, at oprette et notartestamente).

Når man opretter testamente er det vigtig, at tage stilling til følgende:

Er man samlevende bør der i testamtet tages stilling til, om testamentet skal falde bort hvis man kommer i den situation, at man ophæver samlivet på grund af uoverensstemmelser (det gør testamente ikke automatisk derfor bør man særskilt tage stilling hertil). Selv hvis man som samlevende ophæver samlivet, kan der være bestemmelser i testamentet, der skal opretholdes efter, at man er flyttet fra hinanden (har man barn eller børn sammen, kan det meget vel tænkes, at børnetestamente der er indarbejdet i testamentet skal opretholdes uanset, at man ikke længere er samboende).

Som testator bør man også overveje, hvis man betænker personener, der ikke er livsarvinger (børn, børnebørn og oldebørn), om den pågældende som man betænker med en arv, skal have stilling som arving eller som legatar. En arving vil altid have indflydelse på bobehandlingen, hvilket en legatar ikke har (der kan være gode grunde til, at en person som blot skal arve et bestemt beløb, ikke skal have indflydelse på selve bobehandlingen, og man vil overlade skiftet af boet til ens nære arvinger).Som testator skal man også være opmærksom på, at såfremt man ikke er gift eller har børn, vil det være ens forældre, der arver, såfremt man afgår ved døden før dem. Dette uanset om, man f.eks. ikke har haft kontakt med sine forældre i flere år. Dette vil også være tilfældet, selvom man har en samlever, man deler adresse med. En samlever arver ikke automatisk, hvilket betyder, at testator er nødt til at få udarbejdet et testamente, såfremt denne vil være sikker på, at samleveren arver. En samlever kan dog aldrig 100% blive stillet som en ægtefælle. En samlever skal betale 15% i arveafgift, såfremt denne er betænkt i testamente – en ægtefælle skal ikke betale arveafgift.

Har man ikke livsarvinger, kan man som testator med god grund overveje, om man ikke bør indsætte en godkendt organisation (en organisation der ikke betaler boafgift af den arv de modtager) til at arve 1/3 af boets midler mod, at organisationen skal afholde boafgiften for de øvrige arvinger, man har indsat i testamentet. En sådan bestemmelse vil sikre, at de øvrige arvinger man har indsat i testamentet, og som normalt skal betale boafgift modtager en større arv, end hvis de blot havde arvet alle boets midler. 

Som testator har man med de begrænsninger, som arveloven opstiller, mulighed for at båndlægge en del eller hele arven, indtil arvingen har opnået en bestemt alder. Båndlæggelse af tvangsarv kan dog kun ske indtil, arvingen er fyldt 25 år. Man har også mulighed for at begrænse arven således, at arvingen alene opnår en rentenydelsesret, og derfor aldrig får arven udbetalt men alene giver arvingen et afkast hvert år.

Hvis man som testator ønsker at træffe særlige bestemmelser om, hvordan ens begravelse/bisættelse skal foregå, bør man være opmærksom på, at testamente ofte først findes frem, når begravelsen/bisættelse er overstået. Derfor bør ønsker om hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå aftales med en efterladte eller eventuelt bedemanden.

Der tilbydes i dag flere forskellige billige løsninger på, hvordan man opretter testamente på nettet, men det kan ikke anbefales at benytte disse, da det er vigtigt, at få alle forhold afdækket, og det gøres nu en gang bedst under et møde hos ens egen advokat, der under mødet kan afklare de forskellige forhold, der bør tilgodeses.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat